Subsidie erfgoedlijnen 2020 opengesteld

Gepubliceerd op 6 februari 2020De provincie investeert in 2020 opnieuw in het beleefbaar en toegankelijk maken van het erfgoed binnen zogenoemde erfgoedlijnen. Voor deze 7 erfgoedlijnen is ruim €3,7 miljoen beschikbaar. De projecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn opgenomen in het 'Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2020'.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Erfgoed maakt de omgeving voor inwoners en bezoekers mooier, het onderstreept een oorspronkelijke identiteit en biedt kansen voor (lokale) ondernemers. De provincie Zuid-Holland wil het erfgoed bewaren voor en doorgeven aan toekomstige generaties.”

Bij het bekend, zichtbaar en toegankelijk maken van het erfgoed richt de provincie zich op groepen monumenten die aan een geografische lijn liggen (bijvoorbeeld de kust, rivier of een trekvaart) en daar hun bijzondere verhaal bij vertellen. Dit zijn 7 erfgoedlijnen: Atlantikwall, Goeree Overflakkee, Landgoederenzone, Limes, Oude Hollandse Waterlinie, Trekvaarten, Waterdriehoek. Het realiseren van erfgoedlijnen kan de provincie niet alleen. Samen met zo’n 300 externe partners, die zich gesteund weten door duizenden betrokken en enthousiaste vrijwilligers, werkt de provincie aan het beleefbaar maken van erfgoedlijnen via de erfgoedtafels.

Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2020

Het provinciebestuur vindt het belangrijk om in samenwerking met de erfgoedtafels te bepalen welke projecten het meest bijdragen aan het beleefbaar maken van erfgoedlijnen. De erfgoedtafels bepalen wat het streefbeeld is voor hun erfgoedlijn. Voor de realisatie van het gezamenlijke streefbeeld stellen de erfgoedtafels jaarlijks een lijst op met geprioriteerde projecten. Deze lijst is als advies aan het provinciebestuur aangeboden. Op 21 januari 2020 is besloten voor welke projecten subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020.

Subsidies kunnen ingediend worden nadat Provinciale Staten middelen beschikbaar stellen voor de erfgoedlijnen, door vaststelling van het subsidieplafond 2020 voor de erfgoedlijnen.

Nieuwe erfgoedlijn IJzeren eeuw

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten ook over de verkenning naar een nieuwe erfgoedlijn; IJzeren Eeuw, maritieme industrie van Hoek van Holland tot en met Gorinchem. De verkenning laat zien dat deze potentiële erfgoedlijn kansrijk is en een belangrijk verhaal van de Zuid-Hollandse geschiedenis vertelt.

“Onze Zuid-Hollandse geschiedenis leeft, wij maken nog elke dag geschiedenis”, aldus Gedeputeerde De Zoete, “dat toont het onderzoek naar de ‘ijzeren eeuw’ aan. Met dit fascinerende onderdeel van onze maritieme geschiedenis verbinden we heden en verleden nog meer met het leven van alledag en van iedereen. Door hier op in te zetten voegen we ook een nieuw hoofdstuk toe voor mensen, inwoners en bezoekers, die onze provincie nog beter willen leren kennen.”

De verkenning naar deze nieuwe erfgoedlijn komt voort uit motie 814 Doorontwikkeling erfgoedlijnen uit 2018. Medio 2020 zullen Gedeputeerde Staten een voorstel aan Provinciale Staten doen voor de doorontwikkeling van de erfgoedlijnen in de komende periode, waaronder een mogelijke nieuwe erfgoedlijn.


De jachthaven en het havenkanaal van Oude-Tonge is onderdeel van de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee en onderdeel van in totaal 7 havenkanalen.

Naar subsidieregeling