€2 miljoen voor landbouwinnovaties en ontwikkeling platteland

Gepubliceerd op 18 februari 2021


Inwoners en ondernemers in Holland Rijnland en 3 Zuid-Hollandse polders kunnen subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan een vitale landbouw en betere verbinding tussen stad en platteland. In totaal is 2 miljoen euro beschikbaar.

Het geld komt beschikbaar via LEADER, een onderdeel van het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. LEADER is bedoeld voor initiatieven van de bevolking die passen bij de Lokale Ontwikkelingsstrategieën van de 2 LEADER gebieden van Zuid-Holland: Holland Rijnland en Polders met Waarden (Alblasserwaard, Gouwe-Wiericke en Krimpenerwaard). Het programma geeft iedereen met een goed plan voor verduurzaming van het platteland, de relatie tussen het platteland en de stad, de gezondheid van de regionale leefomgeving of het versterken van de lokale economie de kans dit uit te voeren.

Vitale landbouw

Het LEADER programma loopt al sinds 2014. Voor de jaren 2021 en 2022 wordt het resterende LEADER budget beschikbaar gesteld. Het grootste deel van het subsidiebedrag komt uit Europa. De provincie Zuid-Holland draagt bijna 500.000 euro bij. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Land- en tuinbouw): “Mooi dat we op deze manier een flinke investering kunnen doen in de ontwikkeling van ons platteland. Het platteland hoort namelijk bij Zuid-Holland. Om dat te behouden en de landbouw een vitale toekomst te geven, moeten sommige dingen anders. Met deze subsidie kunnen de inwoners van de gebieden zelf aan de slag met bijvoorbeeld nieuwe verdienmodellen.”

Polders met Waarden

Het LEADER-programma heeft door de jaren heen zijn waarde bewezen met diverse projecten. In het gebied Polders met Waarden bijvoorbeeld timmeren de initiatiefnemers van De Gespreide Herberg flink aan de weg. Zij bieden bezoekers van de Alblasserwaard duurzame logies op unieke locaties in de polder. Elco vd Berg, projectleider van het project De Gespreide Herberg: “Dit project wordt in de loop van de uitvoering echt steeds beter door de wisselwerking tussen circulaire ondernemers en studenten. Er wordt ontzettend veel kennis opgedaan en uitgewisseld. Mooi om te ervaren dat de typische ‘LEADER aanpak’ van integrale en multisectorale samenwerking zo goed uitpakt en dat we daarmee een impuls aan de regionale recreatie en werkgelegenheid kunnen geven.”

Holland Rijnland

Een initiatief in Holland Rijnland is Kaasboerderij De Vosseburch. Met de subsidie hebben zij een educatie en voorlichtingsprogramma opgezet over gezond eten en leven en verduurzaming. Voor kinderen, maar ook voor collega-boeren. Eva Rademaker van Kaasboerderij De Vosseburch uit Langeraar: "LEADER maakt het voor ons mogelijk om de verbouwing van onze kaasmakerij te combineren met het realiseren van een ontvangstruimte en deze optimaal in te richten voor het ontvangen van schoolklassen uit de dorpen en steden uit de omgeving. Met de subsidie kunnen we onder andere de kinderen een educatieprogramma aanbieden, zodat ze leren waar hun eten vandaan komt, hoe het wordt geproduceerd en wat de boer daar allemaal voor moet doen. Wij zijn er van overtuigd dat dit de beste manier is om de volgende generatie bewust te maken van het belang van gezond en duurzaam geproduceerd voedsel uit de eigen regio, voor henzelf en voor hun leefomgeving en zo ook meer waardering te krijgen voor de rol van de boer."