Provincie Zuid-Holland stelt vaarverbod in om schaatsen mogelijk te maken

Gepubliceerd op 11 februari 2021


Met ingang van donderdag 11 februari 2021 heeft de provincie Zuid-Holland een vaarverbod ingesteld op een aantal vaarwegen. Door het instellen van het vaarverbod kunnen de vaarwegen bevriezen en kan schaatsen mogelijk gemaakt worden.

Schaatsen op natuurijs blijft een eigen verantwoordelijkheid, de provincie controleert niet of het ijs voldoende dikte heeft. Tevens gelden altijd en onverkort alle corona-maatregelen.

Het vaarverbod geldt voor de vaarwegen tussen Den Haag – Voorschoten, Leiden – Ringvaart, Aarkanaal tussen Alphen aan den Rijn en Nieuwveen en de Oude Rijn tussen Alphen aan den Rijn en Utrecht, zie kaart. Op basis van de weersverwachtingen geldt het vaarverbod op deze vaarwegen tot maandag 15 februari 2021.

Een vaarverbod instellen kan niet zomaar. Veel goederenvervoer gaat in Zuid-Holland over het water en de provincie stimuleert dat ook; een binnenvaartschip kan veel meer goederen vervoeren dan een vrachtwagen. Zo houden we onze wegen vrij en Zuid-Holland bereikbaar. Langs de vaarwegen waar nu een vaarverbod geldt, bevinden zich verschillende bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water. Het instellen van een vaarverbod gaat altijd in afstemming met deze bedrijven.

IJs breken bij dooi

Volgens de weerverwachting gaat het maandag 15 of dinsdag 16 februari dooien. Zodra dit het geval is, zal de provincie actief het ijs breken om gevaarlijke situaties te voorkomen. Dit geldt voor de volgende vaarwegen: Rijn Schiekanaal Voorschoten-Rijswijk dat ligt tussen Den-Haag en Voorschoten, Zijl tussen Leiden en de Ringvaart, Aarkanaal tussen Alpen aan den Rijn en Nieuwveen en de Oude Rijn tussen Alphen aan den Rijn en Utrecht. Hieronder vallen ook de vaargeulen op de Kagerplassen.

IJs breken voor de beroepsvaart

Het vaarverbod geldt niet voor alle vaarwegen. Op de voor de beroepsvaart belangrijke vaarwegen wordt het ijs gebroken met een ijsbreker. Dit is een speciaal schip met een versterkte romp dat in staat is het ijs te breken. Met de inzet van een ijsbreker probeert de provincie zo lang mogelijk een vaargeul open te houden. Zodra het gaat dooien breken we zo snel mogelijk het ijs weer helemaal open. Hiermee voorkomen we ook gevaarlijke situaties.

Aan de hand van het gemiddeld aantal schepen per dag in het winterseizoen en belangrijke goederenoverslaglocaties bepaalt de provincie welke vaarwegen belangrijk zijn. We houden hierbij ook rekening met de recreatieve kant, nl. de mogelijkheden om te schaatsen en eventueel zelfs ijszeilen.

Op de volgende vaarwegen zetten wij een ijsbreker in om een vaargeul open te houden:

  • Delftse Schie-Rijn Schiekanaal tussen Rotterdam en Den-Haag
  • Rijn Schiekanaal-Oude Rijn tussen Voorschoten en Alphen aan den Rijn
  • Heimanswetering-Woudwetering tussen Alphen aan den Rijn en de Ringvaart
  • Gouwe tussen Alphen aan den Rijn en Gouda
  • Merwedekanaal tussen Gorinchem - Vianen

Hiervoor zijn ijsbrekers gecontracteerd. Voor de volgende vaarwegen breken wij alleen het ijs op verzoek, bijvoorbeeld omdat er een binnenvaartschip moet passeren:

  • Korte Vlietkanaal-Oude Rijn tussen Leiden en Katwijk.