Stem ook! Provincie genomineerd voor SKG Award

Gepubliceerd op 25 februari 2021


We zijn genomineerd voor de SKG Award voor duurzame gebiedsontwikkeling. SKG staat voor Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling. Met het programma IODS (Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam) dingt de provincie mee naar de Publieksprijs SKG Award 2021! Er zijn in totaal 21 inzendingen.

Stem mee! Dat kan tot 29 maart. (provincie is nummer 6)

Wat houdt het gebiedsgerichte programma IODS in?

Tegelijk met de aanleg van de A4 Delft – Schiedam is ook de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen verbeterd. Dit hebben we onder andere gedaan door:

  • het aanleggen van meer natuur en ecopassages (waaronder het grootste eco-aquaduct van Nederland), agrarisch natuurbeheer en het versterken van weidevogelnatuur;
  • aanleg van recreatieve routes voor fietsers, skaters, kanoërs en een mountainbikeparcours;
  • sanering van kassen;
  • het verstrekken van subsidie voor een duurzame, economisch gezonde bedrijfsvoering in de melkveehouderij;
  • ontwikkeling van een tunneldak met trampassage en een (sport)park.

Samenwerking

IODS is een samenwerkingsverband tussen Rijk, provincie Zuid-Holland, gemeenten en verschillende maatschappelijke organisaties. Gedeputeerde Floor Vermeulen van Verkeer en Vervoer is ook voorzitter van de bestuurlijke adviescommissie. De provincie regisseert en coördineert het programma.