Studenten verbeelden innovatieve oplossingen voor Living Lab Scheveningen

Gepubliceerd op 16 februari 2021


24 studenten Interactive/Media/Design van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten gingen afgelopen periode groepsgewijs aan de slag om innovatieve oplossingen te verbeelden voor het Smart City Living Lab Scheveningen. De gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland gaven de opdracht om complexe onderwerpen zoals digitale technologie, datastromen en privacy op een artistieke en beeldende manier uit te werken. Er zijn 2 groepen uitgekozen met de beste ideeën voor de volgende stap, waarbij de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland samen met de betreffende studenten kijken of ze deze 2 ideeën in de praktijk kunnen brengen.

Smart City Living Lab Scheveningen

Samen met de gemeente Den Haag is de provincie Zuid-Holland betrokken bij het Smart City Living Lab Scheveningen. Daar worden op basis van de nieuwste technologieën slimme oplossingen bedacht voor grootstedelijke vraagstukken. Gemeente en provincie vinden het belangrijk om inwoners actief te betrekken bij de ontwikkelingen in het lab. De opdracht voor de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten is daar een voorbeeld van.

‘Data flaneur’ en ‘Swarm’

De 2 ideeën van de studenten die als beste uit de bus kwamen zijn ‘Data flaneur’ en ‘Swarm’. Met Data flaneur wordt data tot leven gebracht door ‘het lopen’ te transformeren in iets speelvols en reflectiefs en zo het bewustzijn van de digitale en fysieke aanwezigheid in de slimme stad stimuleert. Met behulp van lasers wordt aangegeven wanneer iemand passeert. Het team Swarm heeft een fysieke installatie ontworpen met een VR component waar een haring de achtergebleven data representeert die door de installatie zwemt. Zo proberen ze data op een speelse manier te visualiseren. Voor beide ideeën gaan provincie en gemeente kijken of het haalbaar is de ontwerpen (tijdelijk) uit te voeren in het Living Lab Scheveningen.

Bekijk de video's van 'Data Flaneur' en 'Swarm'.