12 sollicitanten voor burgemeesterschap Albrandswaard

Gepubliceerd op 16 januari 2019Voor het burgemeesterschap van Albrandswaard hebben 12 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting begin juli 2019 in functie treden.

De sollicitanten – 10 mannen en 2 vrouwen – variëren in de leeftijd van 38 tot 61 jaar. Onder hen heeft een aantal ervaring in het openbaar bestuur, anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Commissaris Smit voert de komende maanden gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, dat is een afvaardiging van de gemeenteraad, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten. De vertrouwenscommissie doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal naar verwachting medio mei 2019 2 kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Hans Wagner blijft tot 17 juni 2019 burgemeester van Albrandswaard.


Volg @zuid_holland op Twitter