DCMR kinderraad: “Een mooie manier om iets terug te geven aan de samenleving.”

Gepubliceerd op 15 januari 2019De DCMR Milieudienst Rijnmond is een van de 5 omgevingsdiensten in de provincie Zuid-Holland die namens de provincie een bijdrage leveren aan een schone, veilige en gezonde leefomgeving. Bij de dienst die is gevestigd in Schiedam en onder meer toezicht houdt op de meest risicovolle bedrijven in de provincie, bestaat sinds 2018 een kinderraad.

De DCMR wil kinderen op deze manier leren meedenken en meedoen. Daarnaast kijken kinderen met een andere blik dan volwassenen naar vraagstukken. Met hun frisse blik komen ze met verrassende ideeën en invalshoeken die de DCMR nodig heeft. Om goed beslagen ten ijs te komen, hebben de kinderen introductielessen gehad in het werk van de DCMR en kregen ze een rondleiding door de haven van Rotterdam.

De kinderraad voegt echt waarde toe

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de DCMR presenteerde de kinderraad de adviezen. Gedeputeerde Rik Janssen, tevens voorzitter van de DCMR is enthousiast: “De kinderraad voegt echt waarde toe. De DCMR betrekt kinderen op een voor hun aansprekende manier bij de dilemma’s die de dienst heeft. De kinderen leren vervolgens hoe een omgevingsdienst als de DCMR werkt en geven met die bagage onder de arm onbevangen advies. Een mooie manier om iets terug te geven aan de samenleving vind ik.”

Officieel geïnstalleerd

De DCMR-kinderraad bestond in 2018 uit 8 kinderen van DCMR-medewerkers en 8 kinderen van basisscholen uit de regio Rijnmond die in groep 6, 7 of 8 zitten. De kinderraad wordt officieel geïnstalleerd en zal een jaar lang in dezelfde samenstelling draaien. In dat jaar zullen deze DCMR-kids aan de slag gaan met 2 onderwerpen waar de DCMR advies over wil. Tijdens de nieuwjaarsreceptie viel de keuze van de DCMR-medewerkers op het You tube-kanaal gevuld in samenwerking met een influencer, en de ontwikkeling van een app waarbij bewoners en de DCMR relevante informatie over milieuhinder met elkaar kunnen delen. Bijvoorbeeld in de vorm van filmpjes en foto’s.


Volg @zuid_holland op Twitter