Ontwikkelingen rond warmtenetten in stroomversnelling

Gepubliceerd op 24 januari 2019Gedeputeerde Han Weber was deze week bij de start van een warmtenet in Gorinchem. Steeds meer gemeenten willen warmtenetten aanleggen. Actie van de overheid is nodig, volgens Weber.

Steeds meer gemeenten willen overstappen op duurzame energie. Een alternatieve energievorm kan bijvoorbeeld geleverd worden door het aanleggen van een warmtenet. Die mogelijkheid wil Gorinchem onderzoeken voor de Gildenwijk. De Provincie ondersteunt dit initiatief en tekende daarom afgelopen maandag samen met de gemeente, woningcoöperatie Poort 6 en warmteleverancier HVC de intentieverklaring ‘Gildenwijk op duurzame warmte’.

Overheid ook aan zet

De aanleg van meer warmtenetten betekent ook dat er meer vraag komt naar duurzame warmtebronnen. Maar hoewel daar al veel van beschikbaar is, verdwijnt die nu vaak in de lucht of het water. Weber pleitte daarom eerder die week in het NOS journaal namens de provincies voor een versnelling op dit gebied: "De overheid moet actief gaan investeren in de aanleg van de infrastructuur. Zodat daar waar de warmte nu weggegooid wordt, deze gebracht wordt naar huizen en kassen waar de warmte gebruikt kan worden".

Warmtenetten in Zuid-Holland

De besluitvorming over warmtenetten in Zuid-Holland komt in een cruciale fase. Donderdag 17 januari 2019 boog de commissie Majeure Projecten van de gemeente Rotterdam zich over een voorgenomen bestuursovereenkomst met de provincie Zuid-Holland om te komen tot een warmtenet dat restwarmte vanuit de Rotterdamse haven naar Leiden gaat transporteren. Op woensdag 23 januari 2019 was het de beurt aan de commissie Duurzame Ontwikkeling van de provincie. Politici hechten aan publieke betrokkenheid en een open systeem, met zo veel mogelijk voorrang voor duurzame bronnen inclusief geothermie. Waarborgen daarvoor zijn vastgelegd in de voorgelegde bestuursovereenkomst en in de afspraken met het Warmte Participatie Fonds (WPF). Op 30 januari 2019 nemen Provinciale Staten een besluit over die overeenkomst en over een provinciale storting in het WPF. Een dag later, op 31 januari, neemt de gemeenteraad van Rotterdam een besluit, met daaraan gekoppeld een investeringsbeslissing. Intussen melden zich steeds meer gemeenten bij de provincie die aangesloten willen worden op het warmtenet.

Op alle fronten krijgt de energietransitie in Zuid-Holland vorm. Ondernemers uit Zoetermeer en Lansingerland willen samenwerken aan opwekking en uitwisseling van duurzame energie. Onder die bedrijven zijn grote spelers zoals Hoogvliet. De provincie is in gesprek met deze ondernemers over de samenwerking.

Warmte in 2025

De resultaten van de studie in de Gildenwijk worden voor de zomer 2019 verwacht. Naast het milieu houden de partijen ook rekening met de portemonnee van de inwoners. Uitgangspunt is dat de energierekening in ieder geval niet hoger wordt. De 4 partijen gaan met elkaar onderzoeken op welke wijze het vervangen van aardgas het beste kan gebeuren. Bij de plannen wordt een klankbordgroep van bewoners betrokken. Voordat bewoners echt hun energie via het warmtenet kunnen betrekken is het waarschijnlijk 2025.

Regionale energiestrategie

De ondertekening van de intentieverklaring vond plaats tijdens de officiële startbijeenkomst van de energietransitie in de regio Gorinchem en Molenlanden. Diederik Samsom, leider van de klimaattafel 'Gebouwde omgeving' leidde de bijeenkomst in. In het hele land zijn dit soort regionale samenwerkingsverbanden (Regionale Energie Strategieën) van start gegaan in het kader van het klimaatakkoord.


Afbeelding-Gorinchem-Energietransitie

Op de foto van links naar rechts Han Weber, gedeputeerde provincie Zuid-Holland, Diederik Samsom, Teunis Jacob Slob, wethouder Duurzaamheid gemeente Molenlanden, Marije Buursink, directeur-bestuurder Poort6, Arjan ten Elshof, directeur duurzame energie HVC en Eelke Kraaijeveld, wethouder Duurzaamheid gemeente Gorinchem.

Afbeelding-Han-Weber-bij-Start-warmtenet

Op de foto van links naar rechts Arjan ten Elshof, directeur duurzame energie HVC, Marije Buursink, directeur-bestuurder Poort6, Han Weber, gedeputeerde provincie Zuid-Holland en Eelke Kraaijeveld, wethouder Duurzaamheid gemeente Gorinchem.

Volg @zuid_holland op Twitter