Provincie versterkt campussen in Zuid-Holland

Gepubliceerd op 14 januari 2019De provincie Zuid-Holland stelt anderhalf miljoen euro beschikbaar voor de doorontwikkeling van Zuid-Hollandse campussen.

Kennisinstellingen en bedrijven werken hier samen aan toekomstige technologische ontwikkelingen, talent en daarmee aan een sterke innovatieve economie.

De provincie stelt het bedrag beschikbaar via de subsidieregeling Campussen Zuid-Holland. In eerste instantie is anderhalf miljoen euro beschikbaar voor de campussen Leiden Bio Science Park en TU Delft Campus. Deze campussen zetten de middelen in voor investeringen in onderzoeksinfrastructuur, zoals machines en instrumenten voor wetenschappelijk onderzoek en de versterking van innovatieclusters op de campus. Op die manier wordt innovatief onderzoek en open innovatie op de campussen gestimuleerd. De provincie subsidieert maximaal 50% van de totale kosten, tot een maximum van €500.000 per aanvraag.

Kraamkamer van talent en ontwikkeling

Met innovatie en (nieuw) ondernemerschap zijn campussen de kraamkamer van talent, toekomstige technologische ontwikkelingen en daarmee de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie. Zuid-Holland huisvest een aantal campussen die nationaal en internationaal toonaangevend zijn, zoals het Leiden Bio Science Park en de TU Delft Campus. Om deze belangrijke positie te behouden en verder uit te bouwen, zijn investeringen noodzakelijk. Meer informatie vindt u in het Loket bij Subsidies, op pagina Campussen, subsidie.


Volg @zuid_holland op Twitter