Ruim €13 miljoen voor innovatief mkb Zuid-Holland

Gepubliceerd op 15 januari 2019De provincie Zuid-Holland stelt in 2019 €13,4 miljoen subsidie beschikbaar voor innoverende mkb-bedrijven.

De subsidie helpt bedrijven om hun oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als voedselveiligheid, duurzame energie, robotisering, logistieke ketens en gezondheidszorg verder te brengen.

Het geld komt beschikbaar via de regeling MKB-innovatiestimulering topsectoren (MIT). Hiermee wil de provincie, samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het innovatief mkb in de regio stimuleren. De subsidie is bedoeld om innovatieve producten naar de markt of verder te brengen. Dat geeft niet alleen een impuls aan de bedrijven, maar ook aan de economische kracht van de regio. De afgelopen 3 jaar zijn al honderden bedrijven een stap verder geholpen met in totaal 28 miljoen euro.

Haalbaarheid of onderzoek

Ondernemers kunnen in 2019 voor 2 typen projecten subsidie aanvragen. Allereerst een haalbaarheidsproject, waarbij het gaat om het in kaart brengen van de technische en economische risico’s van een innovatieproject. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor Research & Development samenwerkingsprojecten. Bij deze projecten werken 2 of meer mkb ondernemingen samen aan industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling van een product. Zie de tabel voor de beschikbare bedragen en periode waarin aanvragen kunnen worden ingediend.

Type subsidie Maximaal bedrag Totaal bedrag Indienen
Bedragen en periodes

Haalbaarheidsproject

20.000 euro per project, maximaal 40%
van de projectkosten

4 miljoen euro

Tussen 9 april 2019 09.00 uur en

10 september 2019 17.00 uur
R&D samenwerkingsproject 200.000 euro per klein project,
350.000 euro per groot project, maximaal 35% van de projectkosten
9,4 miljoen euro

Tussen 11 juni 2019 09.00 uur en

10 september 2019 17.00 uur

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de MIT-regeling op de webpagina MKB innovatie stimulering topsectoren Zuid-Holland (MIT). Daarnaast organiseert de provincie op 13 februari een informatiebijeenkomst over de MIT subsidieregeling. InnovationQuarter vertelt hoe ze kunnen ondersteunen bij het aanvragen van een MIT R&D samenwerkingsproject.

Aansluitend aan deze informatiebijeenkomst organiseert de provincie Zuid-Holland in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bijeenkomst waarop teruggeblikt wordt op 5 jaar MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Houd hiervoor de agenda op www.zuid-holland.nl in de gaten!


Volg @zuid_holland op Twitter