Aan de slag met flexwonen in Zuid-Holland

Gepubliceerd op 18 januari 2019Een nieuwe handreiking helpt gemeenten die aan de slag willen met flexwonen: tijdelijke woonruimte voor bijvoorbeeld gescheiden mensen. De publicatie biedt onder meer tools voor het in kaart brengen van deze groep zogeheten ‘spoedzoekers’.

De handreiking ‘Aan de slag met flexwonen’ is opgesteld door Expertisecentrum Flexwonen en Platform 31, mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is het resultaat van pilots die in verschillende gemeenten en regio’s zijn uitgevoerd, waaronder 3 in Zuid-Holland: in Den Haag, de regio Drechtsteden, de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Doel was zicht krijgen op de omvang van de verschillende doelgroepen die behoefte hebben aan flexwonen en de kansen te verkennen voor concrete oplossingen.

Meer spoedzoekers

Opvallend resultaat in alle pilots was dat de groep spoedzoekers groter is dan verwacht. En waar het woord ‘spoedzoekers’ mogelijk een negatieve connotatie heeft, gaat het zeker niet altijd over ‘probleemgevallen’. Zo zijn er forse aantallen mensen die tijdelijk woonruimte hebben, maar daarna zelf weer vervolgstappen zetten. Denk aan gescheiden mensen, of kenniswerkers die ergens tijdelijk een baan hebben. Verder viel op dat de meeste gemeenten nog geen goed zicht hebben op de uitstroom van mensen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Voor een deel van hen kan flexwonen een tussenstap zijn.

Ervaringen gebundeld

De ervaringen en gehanteerde methoden tijdens de pilots zijn nu gebundeld in de handreiking ‘Aan de slag met flexwonen’ zodat ook andere gemeenten hiermee aan de slag kunnen. Bij de presentatie van de publicaties benadrukte gedeputeerde Adri Bom-Lemstra het belang daarvan: “Oplossingen voor spoedzoekers vinden is een urgent vraagstuk, zeker met de druk op de woningmarkt. Als overheden kunnen en moeten we daar een rol in pakken; we zetten ‘flexwonen’ op de kaart en maken er werk van!”


Volg @zuid_holland op Twitter