De toekomst van onze krachtige kust

Gepubliceerd op 17 januari 2019In Zuid-Holland zijn we trots op de kust. De natuurgebieden, fraaie landgoederen, kleurrijke bollenvelden, badplaatsen en vele recreatiemogelijkheden maken het een aantrekkelijk gebied. Voor de toekomst van onze krachtige kust zijn inwoners van Zuid-Holland gevraagd hun mening te geven via een enquête en is er een panelonderzoek uitgevoerd. Op basis van alle inbreng en ons eigen beleid  is de ‘Strategische agenda Kust’ opgesteld in conceptvorm.

Strategische agenda Kust (concept)

In de Strategische agenda Kust beschrijft de provincie hoe zij, met andere partijen, gaat samenwerken aan de ruimtelijke ontwikkelingen die invloed hebben op onze kust. Denk aan klimaatverandering, de behoefte aan ruimte voor het opwekken van schone energie en de toenemende vraag naar woningen en recreatiemogelijkheden. De Strategische agenda Kust, nu nog in conceptvorm, wordt na de Provinciale Verkiezingen op 20 maart door de provincie vastgesteld.

Uit alle inbreng blijkt dat inwoners van Zuid-Holland met name veel waarde hechten aan de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit van de kust; het is de grootste, vrij toegankelijke, openbare ruimte van Zuid-Holland. Vanzelfsprekend blijft de veiligheid van het kustgebied, bij de verwachte zeespiegelstijging, gewaarborgd. Het is van belang dat de ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van schone energie en de toename van het aantal inwoners, passen bij onze huidige kust en het landschap in ere houden. De kust blijft één van de meest aantrekkelijke plekken om te recreëren. Hierbij gaat nadrukkelijk de aandacht uit naar investeringen in robuuste natuur en passende recreatiemogelijkheden in de nationale Parken Hollandse Duinen en NLDelta.

Provinciale Verkiezingen 2019: jij mag het zeggen!

De provincie Zuid-Holland maakt zich sterk voor onze krachtige kust. Waarbij een goede balans tussen natuur, recreatie en economie voorop staat. Zo is het beleid voor strandbebouwing aangescherpt en zijn er samen met gebruikers en terreinbeheerders afspraken gemaakt over het beheer van de natuurgebieden. Wat vind jij belangrijk? Kies je voor meer veiligheid, schone energie of heb je een mening over kustbebouwing? Jij mag het zeggen! De Provinciale Verkiezingen vinden plaats op 20 maart 2019: www.zuid-holland.nl/jijmaghetzeggen.nl.


Volg @zuid_holland op Twitter