Zuid-Holland trekt geld uit voor bestrijding lawaai

Gepubliceerd op 29 januari 2019De provincie Zuid-Holland trekt de komende 4 jaar €10 miljoen uit voor het terugdringen van geluidhinder rond provinciale wegen. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor afspraken gemaakt in een actieplan. Inwoners kunnen de provincie vragen mee te werken aan een oplossing tegen geluidsoverlast.

Wie lang blootgesteld wordt aan geluid van autoverkeer op wegen kan gezondheidsklachten krijgen, zoals slaapverstoring. Om deze effecten zoveel mogelijk weg te nemen heeft de provincie de afgelopen 6 jaar al 94 kilometer aan stil asfalt aangelegd. Daardoor hebben al 8.000 Zuid-Hollanders minder last van lawaai. Ook zijn er extra geluidschermen aangebracht.

Berekende knelpunten

Voor een deel wordt de komende jaren de geluidsoverlast langs provinciale wegen beperkt op basis van berekende knelpunten. Op berekende geluidskaarten is te zien hoeveel lawaai het verkeer op provinciale wegen produceert. Op basis daarvan worden knelpunten langs de wegen berekend die in aanmerking komen om opgelost te worden. Voorbeelden van knelpunten zijn de N207 bij Boskoop, de N210 in de buurt van Schoonhoven en de N444 bij Voorhout. Wanneer op die locaties groot onderhoud aan de orde is, kijkt de provincie ook welke geluidswerende maatregelen getroffen kunnen worden.

Klachtenregeling

Nieuw is dat inwoners die geluidsoverlast ervaren op plekken die niet uit de berekeningen naar voren kwamen de mogelijkheid krijgen om die knelpunten onder de aandacht van de provincie te brengen. Op basis van een klachtenregeling die in het actieplan is opgenomen bekijkt de provincie Zuid-Holland welke oplossingen in aanmerking komen en voor welk deel zij in die oplossing kan meebetalen.


Volg @zuid_holland op Twitter