De 25 gekozen foto's
ZH 1.02

Oosterkade Rotterdam, 14 mei 1940

ZH 1.05

Piet Heinstraat Den Haag, 10 mei 1945

ZH 1.07

Den Haag, mei 1940

ZH 1.08

Rotterdam, 1940

ZH 1.16

Den Haag, 10 mei 1940

ZH 2.01

Krimpen aan de Lek, 1942-1945

ZH 2.02

Den Haag, 1943

ZH 2.03

Bodegraven, datum onbekend

ZH 2.04

Dordrecht, zomer 1942

ZH 2.05

Hoeksche Waard, Oud-Beijerland, 11 augustus 1942

ZH 3.02

Hofplein Rotterdam, 1940-1942

ZH 3.03

Scheveningen Den Haag, 11 mei 1945

ZH 3.04

Hillegersberg, Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan, Rotterdam, 10 en 11 november 1944

ZH 3.05

Oudewater, mei 1945

ZH 3.08

Den Haag, november 1942

ZH4.01

Koningin Wilhelminalaan 28 Leidschendam, winter 1944/1945

ZH 4.02

Oostzeedijk Beneden Rotterdam, 3 april 1945

ZH 4.03

Den Haag, augustus 1945

ZH 4.06

Den Haag, datum onbekend

ZH 4.08

Hillegom, 7 mei 1945

ZH 5.01

Bezuidenhout Den Haag, 1945

ZH 5.03

Delft, winter 1944/1945

ZH 5.05

Prinsenhof Delft, mei 1940

ZH 5.08

Terbregge Rotterdam, mei 1945

ZH 5.13

Speelmanstraat Rotterdam, augustus 1940