De 25 gekozen foto's
ZH 2.03

Categorie 2: Vervolging en uitsluiting Joden, Roma en Sinti en andersdenkenden

Op 14 augustus 1942 moesten de 5 nog thuiswonende kinderen zich melden om naar Westerbork te vertrekken. De ouders volgden daarna op 19 oktober 1942. Allen werden naar Auschwitz gestuurd en werden daar vermoord.

Fotograaf onbekend / privécollectie K. Karssen

Bodegraven, datum onbekend