Conceptlijst zwemwaterlocaties 2020 ter inzage

Gepubliceerd op 24 januari 2020De conceptlijst met zwemwaterlocaties in natuurwater in Zuid-Holland is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Er is een aantal locaties bij gekomen ten opzichte van vorig jaar.

De provincie wijst voor 2020 de zwemwaterlocaties in natuurwater aan op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. De zwemwaterlocaties liggen zowel langs de kust als in binnenwateren. Tijdens het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober 2020) worden de locaties gecontroleerd op veiligheid en waterkwaliteit.

Als daar aanleiding voor is, kan de provincie een zwemverbod of negatief zwemadvies instellen. Zwemmen op locaties die niet op deze lijst voorkomen wordt altijd afgeraden. De aangewezen locaties zijn te herkennen aan de provinciale borden en zijn te vinden op de landelijke website.

lnzage

U kunt het ontwerpbesluit met zwemwaterlocaties van 23 januari 2020 tot en met 4 maart 2020 bekijken via www.zuid-holland.nl/zwemwater.

Zienswijzen

U kunt tot en met 4 maart 2020 schriftelijk of mondeling uw zienswijze over de lijst naar voren brengen. De zienswijzen kunt u bij voorkeur schriftelijk indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van “Zienswijze ontwerplijst zwemwaterlocaties 2020”. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen en voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de afdeling Water en Groen, mevrouw M. van Amerongen, 0704416401.