Provincie Zuid-Holland ondertekent Schone Lucht Akkoord

Gepubliceerd op 13 januari 2020Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Gezond en Veilig) heeft namens de provincie het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Doel van het akkoord is om in 2030 50% gezondheidswinst door schonere lucht te boeken ten opzichte van 2016. In totaal tekenden 9 provincies en 39 gemeenten het akkoord met minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen).

In het Schone Lucht Akkoord spreken de partijen af te werken aan een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Daarvoor worden diverse maatregelen ingezet, bijvoorbeeld de roetfiltertest, die per 2021 deel uitmaakt van de APK voor dieselauto’s. Verder stopt de subsidie op pelletkachels en gaan overheden bij bouwprojecten eisen stellen aan machines die bouwers gebruiken. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen moeten jaarlijks de voortgang laten zien. Het Rijk heeft voor het Schone Lucht Akkoord €50 miljoen uitgetrokken.

Uitgangspunt voor samenwerking

Minister van Veldhoven: “Dit Schone Lucht Akkoord gaat over een gezonde toekomst. Onze lucht kan en moet veel schoner. Als een op de 5 kinderen met astma dat heeft gekregen door luchtverontreiniging, hebben we nog heel wat te winnen. We kunnen dat niet alleen. Samen met gemeenten, provincies en alle sectoren – van industrie tot huishoudens – gaan we zorgen voor die schonere lucht.” Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra beaamt dit: “In Zuid-Holland maken we werk van een een gezonde en veilige provincie. Schone lucht is daarbij een belangrijk onderdeel. En dat is een forse uitdaging in een provincie als de onze: de drukste van Nederland. Het is dan ook belangrijk die uitdaging samen op te pakken, zeker omdat luchtkwaliteit zich niet aan gemeente- of provinciegrenzen houdt. Dit akkoord, ondertekend door zoveel partijen, is daarom een mooie stap.”

Goed voorbeeld: Alblasserdam

Een van de Zuid-Hollandse gemeenten die het akkoord heeft ondertekend is Alblasserdam. Wethouder Arjan Kraijo: “Alblasserdam ligt op een kwetsbaar kruispunt van scheepvaart, industrie en een snelweg met daarin een tunnel. Reden genoeg voor ons om van schone lucht een prioriteit te maken. We gaan bijvoorbeeld kijken of we met nieuwe technieken de lucht die uit de tunnel komt eerst kunnen zuiveren, zodat de lucht die onze inwoners inademen schoner wordt. Dat kunnen we echt niet alleen, daarom ben ik ook blij met dit akkoord.” Alblasserdam heeft in samenwerking met de provincie al diverse stappen gezet voor een schonere lucht, onder meer door inwoners bij het vraagstuk te betrekken. Zo kregen 100 inwoners een luchtkwaliteitsmeter in huis. Daarmee kunnen ze de luchtkwaliteit in huis in de gaten houden en zien hoe hun gedrag de luchtkwaliteit beïnvloedt.