Werkbezoek Krimpenerwaard: zoektocht naar toekomstgerichte aanpak boerenbedrijven

Gepubliceerd op 28 januari 2020Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Land- en tuinbouw) heeft een bezoek gebracht aan een melkveehouderij in de Krimpenerwaard. Ze ging daar in gesprek met boeren over hun toekomst in het gebied, waar bijvoorbeeld bodemdaling een groot effect heeft op de sector.

De Krimpenerwaard is een uniek gebied in Zuid-Holland, met een karakteristiek landschap. Het is een veenweidegebied dat te maken heeft met bodemdaling, waarbij broeikasgassen vrijkomen. Om bodemdaling tegen te gaan moet het waterpeil omhoog, waardoor er minder of ander vee het land op kan. Boeren zijn daarom samen met provincie, gemeente en waterschap al allerlei maatregelen aan het onderzoeken en al aan het nemen om daling tegen te gaan.

Geen overhaaste stappen

Boeren voelen zich niet alleen boer, maar ook beheerder van het landschap. Dat willen ze graag blijven, en ook jonge boeren zien hun toekomst in de Krimpenerwaard, maar met de actuele vraagstukken wordt dat steeds lastiger. In het gesprek uitten boeren hun zorgen over de toekomst, en vooral over de veelheid aan vraagstukken: bodemdaling, stikstof, afspraken in het Klimaatakkoord, natuurontwikkeling en biodiversiteit.

Bom-Lemstra deelde die zorgen en wil samen met de boeren in het gebied werken aan een oplossing. “We staan nu eenmaal voor een grote opgave. Daar kunnen we niet omheen en er zal iets moeten veranderen in de landbouw, ook hier. Maar niet overhaast en niet zonder betrokkenheid van boeren. Per gebied de vraagstukken in kaart brengen en die waar mogelijk in samenhang aanpakken. Alleen dan werken we aan een structurele oplossing waarvan iedereen weet waar hij aan toe is.”