Zuid-Holland en Noordrijn-Westfalen maken samen het goederentransport duurzamer

Gepubliceerd op 29 januari 2020De provincie Zuid-Holland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gaan het goederentransport tussen beide gebieden milieuvriendelijker maken. Samen willen ze private partijen helpen drempels weg te nemen voor vervoer op waterstof door kennis uit te wisselen en consortia te vormen voor duurzame oplossingen in de transportsector.

Gedeputeerde Floor Vermeulen van Verkeer en Vervoer heeft namens Zuid-Holland met 16 bedrijven en overheden voorlopige overeenkomst ondertekend. De afspraken werden vastgelegd tijdens de Combined Energy Conference in Arnhem.

De partijen hebben samen de ambitie om in 2024 de eerste 10 schepen op waterstof op de belangrijke routes tussen de Rotterdamse haven en Keulen te laten varen. Drie waterstofvulstations worden hiervoor langs de routes gemaakt. De partijen werken samen in het Rh2ine-project.

De provincie dient een subsidie-aanvraag in bij de Europese Unie voor verder onderzoek. Zuid-Holland trekt hierbij samen op met Noordrijn-Westfalen, de havens van Rotterdam en Duisburg en de Duitse haven- en goederenexploitant Rheincargo.

Minister Andreas Pinkwart (Noordrijn-Westfalen): “Waterstof zal een belangrijke bijdrage leveren aan een groter concurrentievermogen en klimaatbescherming in de industrie. Het is de sleutel tot een grotendeels broeikasgasneutrale economie en zal zich ontwikkelen tot een wereldwijd verhandelde energiedrager. Met de onlangs gelanceerde waterstofprojecten gaan we samen de industrie herstructureren en creëren we de ideale omstandigheden om het grensoverschrijdende potentieel te benutten. Als energie- en industriële staat heeft Noord-Rijnland-Westfalen een speciale verantwoordelijkheid voor een succesvolle energietransitie.”

Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland: “Wij geloven dat de binnenvaart langs de Rijn een geweldige kans biedt om groene waterstof succesvol te implementeren als generieke toekomstige brandstof voor de maritieme sector als geheel. Uiteraard zullen alle betrokken partijen de situatie vanuit verschillende perspectieven bekijken vanwege hun verschillende achtergronden, visies en ervaringen. Elke partij zal extra aandacht besteden aan andere delen van deze grote puzzel. Daarom is het belangrijk om een gemeenschappelijk doel voor dit project te creëren”.