Zuid-Holland tekent landelijk convenant verduurzaming bedrijventerreinen

Gepubliceerd op 30 januari 2020Gedeputeerde Willy de Zoete heeft namens de provincie samen met bijna 30 partijen, waaronder TNO, de gemeente Westland, Omgevingsdienst Midden NL, bedrijvenpark Hoog16hoven, en bedrijvenkring Schieoevers, het Convenant (Overeenkomst) Verduurzaming Bedrijventerreinen getekend.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “We hebben ongeveer 630 bedrijventerreinen in Zuid-Holland. Het zijn vaak bedrijventerreinen die nog wel een (extra) slag kunnen maken wat betreft duurzaamheid en samenwerking om energiegebruik terug te dringen. Dit convenant (Overeenkomst) biedt daarvoor een extra impuls. Daarmee levert de provincie, naast versterking van de werkgelegenheid en bedrijvigheid, tevens een bijdrage aan het nationale klimaatakkoord en helpen we gemeenten met kennis en expertise bij het vernieuwen van verouderd woningaanbod, bedrijventerreinen en slechtlopende winkelcentra.”

Een sterke, duurzame regionale economie draagt bij aan een gezonde MKB-structuur in levendige en vitale stads- en dorpscentra. Ongeveer 30% van de Zuid-Hollandse werkgelegenheid bevindt zich op onze bedrijventerreinen. Door de forse behoefte aan bouw van nieuwe woningen voor alle inwoners van Zuid-Holland is er ook extra aandacht voor werkgelegenheid in de buurt. Daarom streeft de provincie naar toekomstbestendige, duurzame en energiezuinige bedrijventerreinen.

Hoofddoel van het convenant is het versnellen van de energietransitie door collectieve aanpak voor bedrijventerreinen en door het collectief beschikbaar maken van de benodigde kennis. Bedrijventerreinen en lokale overheden hoeven zo niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden, maar kunnen gebruik maken van opgedane ervaring en ontwikkelde instrumenten.