Het wordt druk onder onze voeten: hoe gaan we om met de ondergrond? - Reageren

Gepubliceerd op 28 januari 2021


Kabels, leidingen, boomwortels, warmtenetten en waterberging; er is steeds minder ruimte in de ondergrond. De makers van ‘de StraaD’ presenteren oplossingen.

“De ondergrond kun je niet zien en daarom is deze vaak geen vanzelfsprekend onderdeel van de ruimtelijke aanpak”, zegt Werncke Husslage, die zich bij de provincie onder andere op klimaatadaptatie en de ondergrond richt. “Wij werken al een paar jaar mee aan 'De StraaD-krant', waarin experts oplossingen uitwerken voor een klimaatbestendige inrichting van de straat. Daarbij merkten we iedere keer dat de ondergrond een cruciale rol speelt. Daarom focussen we in deze StraaD-krant op de ondergrond. We presenteren praktische oplossingen waar je als professional meteen mee aan de slag kunt: hoe orden je de ruimte in de ondergrond, waar kun je extra ruimte vinden, hoe kun je opschonen, hoe maak je een toekomstscenario en een ontwerp?“

Het omgevingsbeleid begint onder je voeten

“Deze praktische ideeën voor professionals zijn voor de provincie onderdeel van een aanpak waarin duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van de ondergrond deel uitmaakt van alle processen in het omgevingsbeleid. Dat willen we realiseren vanaf het moment dat de omgevingswet in werking treedt. Bovengrond en ondergrond zijn onlosmakelijk verbonden en vragen om één aanpak. Dat noemen we 3D-Ordening.”

Aan de slag

“Klimaatverandering heeft effect op de ondergrond en de bodemgesteldheid. Je hebt te maken met verdroging en bodemdaling, maar ook met grotere hoeveelheden water die weg moeten kunnen. Tegelijkertijd wordt de claim op de ruimte in de ondergrond steeds groter, van rioleringen tot waterberging, waternetten, kabels en bomen. Daar moeten we nú mee aan de slag.”

Bekijk de krant ‘Onder de Straad’.