Provinciale subsidie voor groot onderhoud helpt onze molens draaiend te houden

Gepubliceerd op 29 januari 2021


Molens, de machtige iconen in ons Zuid-Hollands landschap. We kunnen onze polders, dorpen en steden bijna niet voorstellen zonder de fier draaiende wieken bij een flinke bries. Om de traditionele molens te behouden móeten ze zelfs draaien, want stilstand zou achteruitgang betekenen. Vandaar dat de provincie jaarlijks subsidie verleend voor onder meer het regulier en groot onderhoud aan deze rijksmonumenten.

Vandaag heeft gedeputeerde Willy de Zoete het maandelijkse Compliment voor het monument uitgereikt aan Directeur Hugo Boogaard van de Stichting De Schiedamse Molens, molenaar Theo de Rooij en Domien Akkermans van stichting Restauratie Werkplaats. Zij hebben de afgelopen jaren, mede met subsidie van de provincie, aan maar liefst 5 historische molens in Schiedam op succesvolle wijze groot onderhoud verricht. Ook zijn er aanpassingen verricht voor herbestemming van een aantal molens.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Het is prachtig om te zien hoe deze imposante windmolens, ooit opgericht ten behoeve van de Schiedamse jeneverindustrie, nog steeds in al hun glorie de skyline van Schiedam sieren. We zijn verheugd dat onze subsidies bijdragen aan het groot onderhoud van deze machtige windmachines. Zo kan iedereen ervan blijven genieten en houden niet alleen de molenaars, beheerders en vrijwilligers in Schiedam de molens draaiend, maar zorgen molenaars ook elders in Zuid-Holland ervoor dat de molens blijven draaien.”

Verdubbeling subsidiebudget

Moleneigenaren kunnen voor groot onderhoud aan hun molens jaarlijks subsidie aanvragen tussen 1 augustus tot 1 oktober. Voor de Subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013 bestaat veel animo. Het aantal ingediende verzoeken lag dit jaar (ingediend in 2020) beduidend hoger dan in de afgelopen jaren. Het kwam daarom goed van pas dat Gedeputeerde Staten hebben besloten het subsidieplafond voor de komende vier jaar te verhogen met €250.000, een verdubbeling van het eerder beschikbare budget.

12 aanvragen gehonoreerd

In 2020 kwamen 18 aanvragen binnen, afkomstig van 12 verschillende moleneigenaren. Hiervan heeft de provincie 11 aanvragen volledig en een 12e gedeeltelijk gehonoreerd. Dit alles voor een gezamenlijk bedrag van €500.000. Helaas kon vanwege het bereiken van het subsidieplafond, een vijftal aanvragen niet gehonoreerd worden en een enkele aanvraag voldeed niet aan de subsidievoorwaarden.

Voor onderstaande molens zal voor subsidiejaar 2020 door de provincie Zuid-Holland subsidie worden verstrekt:

Molens die subsidie krijgen
Molen Plaats Beschikte subsidie
1 GEREMOLEN Hazerswoude-Dorp €                             45.684,00
2 GOUDRIAANSE MOLEN Gouriaan €                             45.870,00
3 KORTLANDSE MOLEN Alblasserdam €                             48.000,00
4 DOESHOFMOLEN Leiderdorp €                             42.045,00
5 DE VRIJHEID Schiedam €                             46.941,00
6 DE PALMBOOM Schiedam €                             48.000,00
7 WESTERMOLEN Langerak €                             48.000,00
8 D' ORANJEBOOM Nieuwe Tonge €                             41.075,00
9 DE DESTILLEERKETEL Rotterdam €                             48.000,00
10 'T VLIEGEND HERT 's-Gravendeel €                             22.638,00
11 HAASTRECHTSE MOLEN Gouda €                             47.927,00
12 DE HOOP Maassluis €                             15.820,00

Draaipremies en aanvulling op rijksregeling

Naast subsidie voor regulier en groot onderhoud verstrekt de provincie ook draaipremies om het draaien van de molens te stimuleren. Aanvragen voor de jaarlijkse draaipremies kunnen tussen 1 januari en de laatste dag van februari bij de provincie worden ingediend.

Dit kalenderjaar kunnen eigenaren van 1 augustus 2021 tot 1 oktober 2021 opnieuw subsidie aanvragen voor groot onderhoud aan molens in Zuid-Holland.

Een subsidieaanvraag voor (regulier) onderhoud als aanvulling op de SIM-regeling van het Rijk en draaipremie kan men indienen van 1 september tot en met 30 november in het jaar voorafgaand aan de periode van 6 kalenderjaren waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Compliment voor het Monument

Het Compliment voor het monument is een maandelijks terugkerende blijk van waardering van de provincie voor een succesvolle restauratie en herbestemming van een Zuid-Hollands rijksmonument. Lees hier meer over het Compliment voor het Monument dat de Stichting De Schiedamse Molens onlangs ontvangen heeft. Binnen onze provinciegrenzen zijn dagelijks talloze monumenteigenaren, beheerders en vrijwilligers actief om ons erfgoed te behouden, te conserveren en beleefbaar te maken voor een zo groot mogelijk publiek.

Instandhouding van traditionele molens

Met de Subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013, ten behoeve van de instandhouding van traditionele windmolens, investeert de provincie blijvend in molenbehoud - een speciale categorie rijksmonumenten. Hierbij werkt de provincie samen met het Rijk.

Zo maken ook onze traditionele windmolens Zuid-Holland elke dag beter.