Provincie investeert in The Green Village, fieldlab voor duurzame innovaties

Gepubliceerd op 28 januari 2021


Duurzame innovaties moeten snel in de praktijk getest kunnen worden. Daarom ondersteunt de provincie fieldlab ‘The Green Village’ de komende 2 jaar met €400.000.

“Innovatieve oplossingen zijn nodig om de overstap naar duurzame energie en een klimaatbestendige omgeving te realiseren”, zegt Marco van Steekelenburg, projectleider energie-innovatie van de provincie Zuid-Holland. “Maar een innovatie wordt pas een oplossing als je die ook in de praktijk kunt testen en toepassen. Daarom zijn fieldlabs zoals The Green Village belangrijk. Ondernemers kunnen hier hun idee testen en potentiële afnemers zoals gemeenten en woningbouwcorporaties kunnen zien dat het werkt.”

Energie oplossingen in de praktijk

The Green Village op de campus van TU Delft is een proeftuin voor duurzame innovaties in de gebouwde omgeving. The Green Village beschikt over testfaciliteiten voor de energietransitie, zoals echte woningen, een gelijkstroomnet, een waterstofnet en een warmtenet. Zo kunnen ondernemers hun innovatie testen in een omgeving die de praktijk benadert.

Netwerk van fieldlabs

The Green Village is onderdeel van een netwerk van Zuid-Hollandse Fieldlabs waar duurzame innovaties worden getest. Het innovatieprogramma Energie en Klimaat, uitgevoerd door Innnovation Quarter, richt zich op het versterken van de test- en innovatiemogelijkheden in heel Zuid-Holland. Hierdoor kan Zuid-Holland zich ontwikkelen tot ‘real life testing ground’ voor innovaties uit binnen en buitenland.