Versnellingshuis baant weg voor duurzame projecten

Gepubliceerd op 21 januari 2021


De provincie ondersteunt het ‘Versnellingshuis Energietransitie Haven- en Industrieel Complex’. Gedeputeerde Jeanette Baljeu legt uit waarom.

“In het landelijke en het Rotterdamse klimaatakkoord heeft de industrie afspraken gemaakt om duurzamer te gaan produceren. Daar zijn wij als provincie blij mee, zegt gedeputeerde Baljeu (Transitie Haven en Industrie). Het is belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving in Zuid-Holland én voor de concurrentiepositie van onze regio. Hoewel de bal bij de industrie ligt, helpen we in het belang van de regio de industrie bij kansen en knelpunten op weg naar duurzame productie en schone brandstoffen. Het Planbureau voor de leefomgeving gaf onlangs aan dat de industrie met de huidige inzet de doelstellingen niet gaat halen. Er moet dus nog een tandje bij. Daarom doen we als Provincie graag mee aan het Versnellingshuis Energietransitie Haven- en Industrieel Complex (HIC) dat onlangs is opgericht om barrières weg te nemen op het gebied van bijvoorbeeld regelgeving, vergunningen en financiën, en ondersteunen we de ambitie van het HIC om verder te verduurzamen.”

Kraamkamer voor oplossingen

Vanuit haar rol als regionale overheid zet de provincie zich in voor de nationale en internationale positie van Zuid-Holland als hub voor groene grondstoffen en brandstoffen. Baljeu: “Daarbij focussen we met name op het Haven Industrieel Complex (HIC) als toegangspoort naar Nederland en Europa. Wij zien het HIC ook als een kraamkamer voor innovaties die voor de hele regio van belang zijn, we ondersteunen met name projecten die deze potentie hebben. Zoals de aanleg van infrastructuur voor duurzame energie op industrieterreinen, een simulatietool met toekomstige energiescenario’s om onzekerheden voor investeerders te minimaliseren, een project om gas van raffinaderijen om te zetten in waterstof.”

Hoe ziet de toekomst eruit?

Al bijna 200 jaar is onze regio de toegangspoort voor Europa en Nederland. Die rol is in 2050 nog sterker volgens Baljeu, maar dan als groene hub voor duurzame brandstoffen en circulaire grondstoffen. “En dan kan de groei van industrie en welvaart hand in hand gaan met een gezonde leefomgeving. Daarom zetten we ons als provincie ook sterk in voor Holland Hydrogen Hub en de verbinding met NordRijn-Westfalen. Ik zie nu veel inspirerende innovaties in onze regio, van grote infrastructuur tot de inzet van kleine organismen zoals algen. Ik vind het inspirerend om bij deze ontwikkelingen betrokken te zijn. De oplossingen liggen voor het oprapen!

Meer weten?

In onze laatste energie-update vind je informatie over de verduurzaming van industrie. Abonneren kan via energie@pzh.nl.

Meer informatie over het versnellingshuis vind je bij Deltalinqs.