13 sollicitanten voor burgemeesterschap Molenlanden

Gepubliceerd op 11 juli 2019Voor het burgemeesterschap van Molenlanden hebben 13 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting begin januari 2020 in functie treden.

De sollicitanten – 10 mannen en 3 vrouwen – variëren in de leeftijd van 37 tot 61 jaar. Onder hen heeft het merendeel ervaring in het openbaar bestuur, anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Smit voert de komende maanden gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, dat is een afvaardiging van de gemeenteraad, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal naar verwachting begin november 2019 2 kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Dirk van der Borg blijft tot januari 2020 waarnemend burgemeester van Molenlanden.


Volg @zuid_holland op Twitter