Besluiten over Decathlon Schiedam en Den Haag na zomerreces

Gepubliceerd op 18 juli 2019Gedeputeerde Staten zullen pas na het zomerreces een besluit nemen over de aanvragen voor een vestiging van Decathlon in Schiedam en Den Haag.

Op 3 juli namen Provinciale Staten met 28 stemmen van de 55 een motie aan waarin ze aan Gedeputeerde Staten vragen een vestiging van Decathlon in de gemeente Schiedam mogelijk te maken. Deze grootschalige sportdetailhandel wil een filiaal openen op het Hargaterrein, dus buiten de bestaande winkelgebieden. Een soortgelijke motie voor een Decathlon op het Forepark in Den Haag haalde het niet.

In beraad

GS (Gedeputeerde Staten) beraden zich nog op de motie vanwege mogelijke juridisch-beleidsmatige consequenties bij uitvoering ervan. Dit vergt meer tijd dan aanvankelijk gedacht. Er wordt nog informatie ingewonnen en met de gemeenten gesproken. Dit heeft tot gevolg dat het college na het zomerreces over beide aanvragen zal besluiten. De provincie zal dit ook aan de Raad van State laten weten.


Volg @zuid_holland op Twitter