Groene fietsverbinding tussen Pijnacker en Delft flink opgeknapt

Gepubliceerd op 1 augustus 2019Het nieuwe Virulypad, een groene fietsverbinding tussen Pijnacker en Delft, is helemaal klaar voor gebruik. Na een omvangrijk project van een jaar liggen er nu 3 aantrekkelijke paden naast elkaar: een fiets-, een wandel- en een ruiterpad.

Het Virulypad is een belangrijke fietsverbinding. Veel recreanten maken er gebruik van, maar ook is het een belangrijke route voor woon-werkverkeer en scholieren. Het bestaande fietspad verkeerde in slechte staat en was bovendien veel te smal voor alle verschillende soorten gebruikers: fietsers, wandelaars en ruiters. Met de reconstructie is het fietspad verbreed en er is een apart wandel- en ruiterpad aangelegd.

Het Virulypad ligt in een mooi groen gebied. Daarom zijn de bermen bijvriendelijk ingericht en ingezaaid met een speciaal bloemenmengsel. Aan beide zijden van de drie paden komt later dit jaar een groene haag.

Samenwerking

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft dit project uitgevoerd in samenwerking met Metropoolregio Rotterdam Den Haag en provincie Zuid-Holland. Zij hebben ook bijgedragen aan de kosten. Gedeputeerde Floor Vermeulen legt uit waarom: “Fietsen is gezond en ook gewoon erg leuk. Zeker in een groene omgeving. Het Virulypad is daarmee niet alleen een snelle verbinding voor veel forenzen en scholieren, het is een erg aantrekkelijk fietspad dat ook recreatieve initiatieven, zoals de natuurinclusieve boerderij Hoeve Biesland ontsluit en diverse groengebieden in de regio met elkaar verbindt.”

Laat alle fietsers, wandelaars en ruiters maar komen!

Wethouder Ilona Jense markeerde de openstelling van het pad met het uitdelen van leuke gadgets aan de eerste gebruikers. De aanleg was een grote klus, geeft ze aan: “Om de paden aan te kunnen leggen is de sloot gedempt. Ook is de nieuwe route een half jaar lang voorbelast met zand, zodat de grond kon inklinken en de nieuwe paden niet gaan verzakken en scheuren. Het is dus extra fijn dat deze route na lange tijd weer toegankelijk is. En mooi midden in het zomerseizoen. Laat alle fietsers, wandelaars en ruiters maar komen!”


Volg @zuid_holland op Twitter