45.000 woningen wachten om gebouwd te worden

Gepubliceerd op 1 juli 2020Gemeenten en provincie doen een bod aan minister Ollongren voor het versneld bouwen van 45.000 woningen in Zuid-Holland. De helft van deze woningen valt binnen het betaalbaalbare segment en voor bijna 25% gaat het om sociale huurwoningen.

Anne Koning, gedeputeerde Wonen: “Dit zijn kansrijke woningbouwprojecten om versneld uit te voeren. Het bod voor de eerste tranche betreft 24 projecten van gemeenten die met een bijdrage van ca. 274 miljoen uit de Woningbouwimpuls en een even zo groot bedrag aan cofinanciering van gemeenten binnen 3 jaar kunnen starten. Hiermee wordt een grote stap gezet om de afspraken voor 100.000 woningen (2019-2025) uit de Woondeal Zuidelijke Randstad te realiseren waarmee ruim 20% van de nationale bouwopgave voor onze rekening wordt genomen.”

Projecten waarvoor een aanvraag wordt ingediend zijn o.a. Leiden-Lammenschansstrip, Den Haag-Zuidwest, Delft-Schieoevers, Zoetermeer-Entreegebied, Rotterdam-Stadionpark en Dordrecht/Zwijndrecht-Spoorzone.

Genoeg goede plannen

Het bod voor deze eerste tranche van de Woningbouwimpuls en een doorkijk naar de volgende jaren laten zien dat er meer dan genoeg goede plannen zijn in Zuid-Holland. Voornamelijk plannen op locaties binnen bestaand stads- en dorpsgebied en in de buurt van hoogwaardig openbaar vervoer. Dit in overeenstemming met ruimtelijk beleid van Rijk en provincie. Met meer geld versnellen we gezamenlijk de bouw van nog meer woningen. We kijken dan ook uit naar de tweede tranche in november 2020.

Woondeal

Bijna een jaar geleden, op 3 juni 2019, hebben partijen met elkaar de Woondeal Zuidelijke Randstad ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt om de bouw van betaalbare woningen te versnellen. Zoveel mogelijk in de buurt van hoogwaardig openbaar vervoer en binnen bestaand stads- en dorpsgebied en rekening houdend met een meer evenwichtige spreiding van sociale huurwoningen in de regio’s Rotterdam en Haaglanden.

De noodzaak voor een gecombineerde inzet van de gezamenlijke overheden in de Zuidelijke Randstad is groot. In de Woondeal Zuidelijke Randstad werd al geconstateerd dat de stapeling van opgaven en de daarvoor benodigde investeringen in disbalans zijn ten opzichte van de beschikbare publieke investeringsruimte in deze regio. Dit onder andere vanwege het oplossen van milieuknelpunten en noodzakelijke investeringen in bereikbaarheid. Woningbouwprojecten lopen hier nu op vast. Het sluitend krijgen van de businesscases van dergelijke projecten is een grote uitdaging. Daarnaast maakt de zeer lage investeringscapaciteit van onze corporaties en de Vestia-problematiek het ook niet makkelijk voor dit type gebiedsontwikkelingen.

Woningbouwimpuls

Om de bouw van betaalbare woningen te versnellen, heeft het Rijk 1 miljard euro beschikbaar gesteld via verschillende tranches van de Woningbouwimpuls. Hiermee zorgt het Rijk ervoor dat er op korte en middellange termijn echt wordt doorgebouwd. Als overheid bouwen we samen structureel meer betaalbare woonruimte en houden we tegelijkertijd de bouwsector als belangrijk economische motor draaiende, met alle banen die dit oplevert. Dat is zeker in deze tijd waarin de economie zware klappen krijgt door de coronacrisis heel belangrijk. In september maakt de minister bekend welke projecten een bijdrage krijgen.