Anne Koning bezoekt Resort Citta Romana

Gepubliceerd op 3 juli 2020Op vrijdag 3 juli brachten gedeputeerde Anne Koning van de provincie Zuid-Holland en wethouder Aart Jan Spoon van de gemeente Hellevoetsluis een werkbezoek aan Resort Citta Romana.

Partijen spraken over de uitdagingen waar Citta Romana mee te maken heeft. De toeristisch-recreatieve functie van het park staat onder druk en Citta Romana heeft zelf de wens om het park te transformeren naar een woongebied voor senioren.

Tijdens het bezoek ondertekenden de partijen de intentieovereenkomst, waarin de 3 partijen afspreken samen te werken in een onderzoek naar de toekomst van het park.

Onderzoekspilot

De situatie van Citta Romana staat niet op zichzelf; dit speelt op veel meer plekken in het land. Er wordt op landelijk, provinciaal en regionaal niveau nagedacht over de toekomst van bestaande vakantieparken en mogelijke omvorming van vakantieparken naar andere functies, zoals wonen. Citta Romana is daarvoor als onderzoekspilot aangewezen. De provincie, gemeente en Citta Romana onderzoeken gezamenlijk hoe het park toekomstbestendig kan worden en wat er wel en niet mogelijk is als het gaat om een andere functie van het park.

Provincie en gemeente willen daarnaast ook een extern advies over de toekomstbestendigheid van recreatieparken. Daarbij worden dan ook andere organisaties op het gebied van wonen, sociaal domein en recreatie betrokken, evenals andere gemeenten uit de regio.

Eind dit jaar moet de onderzoekspilot Citta Romana zijn afgerond.