Geld voor levering overschot groenten en fruit aan voedselbanken

Gepubliceerd op 1 juli 2020De provincie stelt 50.000 euro beschikbaar voor de vestiging van een distributiecentrum van de Groente & Fruitbrigade op agrologistiek terrein Dutch Fresh Port. Groenten en fruit dat over is, wordt daar verzameld en geleverd aan voedselbanken. Zo wordt voedselverspilling tegengegaan, en vindt gezond voedsel snel zijn weg naar mensen die dat nodig hebben.

De provincie werkt al enige tijd aan de aanpak van voedselverspilling. Zo hebben Gedeputeerde Staten hiervoor onlangs een plan van aanpak vastgesteld. Juist in Zuid-Holland zijn er kansen om vraag en aanbod van voedsel beter op elkaar aan te laten sluiten, bijvoorbeeld door aanwezigheid van de tuinbouw en de haven. Tegelijk wordt er door de coronacrisis verwacht dat meer mensen een beroep zullen doen op de voedselbanken. Hun vraag naar gezond voedsel stijgt.

Gezonde maaltijd voor iedereen

De Groente & Fruitbrigade is hierin een belangrijke schakel. Zij hebben al een distributiecentrum in Poeldijk, waar groenten en fruit uit het Westland wordt ingezameld en verspreid naar voedselbanken in Zuid-Holland. Op bedrijventerrein Dutch Fresh Port in Barendrecht, waar veel bedrijven zitten die zich bezighouden met het verwerken van tuinbouwproducten, hebben diverse bedrijven aangegeven hun overschot ook te willen leveren. Daarvoor is een nieuwe locatie nodig, waarmee de provincie de Groente & Fruitbrigade op weg helpt.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: “Met een sterke tuinbouwsector is Zuid-Holland een belangrijke leverancier van gezondheid. Er worden hier groenten en fruit geproduceerd die bij iedereen dagelijks op het menu zouden moeten staan. Helaas is dat niet voor iedereen zo. Tegelijk zien we dat bedrijven soms voedsel over hebben. Het is mooi dat de Groente en Fruitbrigade in dit gat springt. Met deze bijdrage helpen we ze op weg, gaan we voedselverspilling tegen en zijn meer mensen verzekerd van een gezonde maaltijd.”

Bedrijven die zich ook willen aansluiten bij het initiatief, kunnen zich melden bij de Groente & Fruitbrigade.

Andere initiatieven

De provincie onderneemt diverse acties om voedselverspilling in Zuid-Holland tegen te gaan. Zo wordt er een kwartiermaker aangesteld om kansen in kaart te brengen. Ook is naar aanleiding van de coronacrisis gestart met een programma waarbij startups nadenken over mogelijkheden om gezonde, verse overschotten te herverdelen naar sociaaleconomisch kwetsbare doelgroepen. Tot slot heeft de provincie een bijdrage geleverd aan Nationale Aardappelberg Dag. Inwoners konden het overschot aan aardappels door de coronacrisis komen scheppen tegen een kleine prijs. Onder meer de provincie heeft bijgedragen aan levering van 15.000 kg aardappels aan de voedselbanken.

Meer informatie

Lees het nieuwsbericht Zuid-Hollandse aanpak voedselverspilling.