Nieuwe Zijdeweg maakt Pijnacker beter bereikbaar

Gepubliceerd op 17 juli 2020De Oostelijke randweg van Pijnacker is voltooid en krijgt de naam Zijdeweg. Deze aansluiting op de N470 ontsluit de oostzijde van het dorp beter.

De Zijdeweg biedt een directe toegang naar de ondernemers in het tuinbouwgebied FES- Oostland en naar bedrijventerrein De Boezem. Ook biedt de weg toegang tot de nieuwe woonwijk Ackerswoude. Daarmee is het oosten van Pijnacker nu goed bereikbaar. Bovendien is het een verbeterslag voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in Pijnacker en het buitengebied. Dankzij de nieuwe Zijdeweg hoeft vrachtverkeer niet meer langs smalle wegen en door de woonkern van Pijnacker.

Aandacht voor ecologie en duurzaamheid

Gedeputeerde Floor Vermeulen: "Behalve dat we Pijnacker beter aansluiten op het regionale wegennetwerk, verstevigen we ook het ecologische netwerk in de regio met een drassig natuurgebied langs de nieuwe Zijdeweg en de duurzame N470. De rietlanden en houtwallen zijn goed voor de biodiversiteit en kunnen bij extreme regenval overtollig water uit de omgeving opslaan."

N470 geeft energie

Ook de N470 waarop de Zijdeweg uitkomt is volledig in het nieuw gestoken. Het groot onderhoud aan de provinciale weg is bijna afgerond, waarna de N470 over de volledige 17 kilometer de meest duurzame weg van Nederland zal zijn. Bij de wegvernieuwing is meer CObespaard en gecompenseerd dan dat er vrij is gekomen. In alle facetten van de weg worden duurzame innovaties en maatregelen toegepast, zoals rolweerstandverlagend asfalt en een nieuwe weginrichting die uitstoot van verkeer vermindert en veiligheid en doorstroming verbetert.