Provincie pakt hittestress bij ouderen aan

Gepubliceerd op 21 juli 2020Deze zomer starten 3 startups met een pilot om hittestress bij ouderen aan te pakken. De provincie stelt hiervoor ruim 45.000 euro beschikbaar. Zo wordt onder meer getest of vochtafstotende planten bijdragen aan een gezondere en veiligere leefomgeving voor ouderen.

Hittestress wordt een steeds groter probleem in Nederland. De verwachting is dat er gemiddeld meer dan 47 zomerse dagen komen (temperaturen boven de 25 graden). Dit levert vooral hittestress op bij ouderen. De provincie heeft daarom een challenge uitgeschreven voor startups, om hier een oplossing voor te bedenken.

De hittestress challenge is onderdeel van het Startup in Residence-programma, waarbij startups worden gevraagd om innovatieve oplossingen aan te dragen voor maatschappelijke problemen. Voor deze challenge over klimaatadaptatie zijn nu 3 startups geselecteerd door een jury met ervaringsdeskundigen: GGD Zuid-Holland Zuid, gemeente Den Haag, 2 vertegenwoordigers van zorginstellingen en één bewoner van een verzorgingshuis.

Planten, koele kleding en een afkoelsjaal

De startups hebben diverse oplossingen. Zo gaat de winnende startup Innovatiehoek aan de slag met temperatuurreductie in kamers door middel van vochtafstotende planten; hiermee moet de temperatuur gemiddeld 5 graden zakken. Verder gaat startup Afdeling Buitengewone Zaken kledinglabels ontwikkelen die ouderen en verzorgers inzicht geven in het effect van kleding op hitte. Tot slot geeft de provincie uitvoering aan het idee van Vuursteker om afkoelsjaals te schenken aan twee zorginstellingen. De afkoelsjaal zelf is niet nieuw, maar wordt nog niet standaard gebruikt in de ouderenzorg. De schenking wordt door de zorginstellingen gebruikt om ervaring op te doen met het gebruik ervan. De provincie stelt voor de pilots ruim 45.000 beschikbaar.

Meedoen als zorginstelling?

De provincie is nog op zoek naar extra zorginstellingen waar deze pilots kunnen worden getest. Ben je geïnteresseerd in een samenwerking? Mail dan naar .

Wat is hittestress?

Als de temperatuur boven een bepaalde waarde komt, kan dit leiden tot hittestress. Hittestress kan tot serieuze hitte-gerelateerde ziekten leiden, zoals: huiduitslag, krampen, oververmoeidheid, beroertes, nierfalen en ademhalingsproblemen. Soms kan hittestress zelfs sterfte tot gevolg hebben. Tijdens hittegolven nemen zowel het bezoek aan ziekenhuizen (voor noodgevallen) als sterfte dan ook beduidend toe. In Nederland stijgt tijdens hittegolven de sterfte met 12% (ongeveer 40 doden per dag extra).