Provincie Zuid-Holland en Deloitte continueren samenwerking met nieuw contract

Gepubliceerd op 2 juli 2020Ook de komende 6 jaar is Deloitte de accountant van de provincie Zuid-Holland. Na een Europees aanbestedingstraject kwam deze firma als beste uit de bus. Voorafgaand aan de Statenvergadering van 1 juli tekenden de Zuid-Hollandse Commissaris van de Koning, Jaap Smit, Rein-Aart van Vught van Deloitte en Gedeputeerde Jeannette Baljeu het nieuwe contract. Vanwege het coronavirus vergaderden Provinciale Staten dit keer in de Ridderzaal.

Jeannette Baljeu: “Dit is een belangrijk moment dat we graag markeren. Met dit nieuwe contract, met een geldigheid van 6 jaar, zetten we de samenwerking voort. Goed dat een partij als Deloitte toeziet op de correcte gang van zaken rondom de provinciale financiën. Dat verdient wat mij betreft een officieel, maar ook feestelijk startschot. Hiermee bedank ik ook graag de mensen die bij de opstelling van het contract betrokken waren.”

In de selectiecommissie zaten de Statenleden de heren Van Pareren, Witte en mevrouw van der Lubbe.


Jaap Smit tekent contract namens Zuid-Holland. Links van hem zit Rein-Aart van Vught van Deloitte. Tussen hen in staat Gedeputeerde Jeannette Baljeu.