Subsidie voor opruimen gedumpt drugsafval

Gepubliceerd op 2 juli 2020Gemeenten, particulieren of waterschappen die kosten moeten maken voor het opruimen van gedumpt drugsafval, kunnen gebruikmaken van subsidie. De Zuid-Hollandse subsidieregeling opruiming drugsafval wordt per 3 juli opgesteld.

Gemeenten, terreinbeheerders en particuliere grondeigenaren in Zuid-Holland, die voor het opruimen van drugsafval en sanering van de stortplaats in 2019 of 2020 kosten hebben gemaakt, kunnen vanaf 3 juli tot en met 1 december 2020 een aanvraag indienen. De subsidieaanvraag loopt via www.subsidiedrugsafval.nl, een website van de provincie Noord-Brabant, die de regeling ook namens de provincie Zuid-Holland uitvoert. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Subsidieplafond

Het kabinet stelt voor alle provincies samen in de periode 2019 tot en met 2024 per jaar 1.000.000 euro beschikbaar. Elke provincie kent een eigen subsidieplafond; voor Zuid-Holland geldt voor 2020 een subsidieplafond van €98.466. Volgens de Zuid-Hollandse regeling krijgen particulieren de kosten van het afvoeren en verwijderen van gedumpt drugsafval en het eventueel saneren van bodem en water volledig vergoed tot een maximum van 24.999 euro. Gemeenten of andere publiekrechtelijke rechtspersonen krijgen maximaal 50 procent van de kosten vergoed, ook met een maximum van 24.999 euro.

Gezonde veilige leefomgeving

Landelijk is er een stijgende trend in het aantal drugsafvaldumpingen. Hierdoor ontstaat schade of soms zelfs direct gevaar voor mens, dier, natuur en milieu. Het opruimen van drugsafval past naadloos bij de ambitie van de provincie Zuid-Holland om te werken aan een gezonde en veilige leefomgeving voor alle inwoners.