Betere bereikbaarheid voor regio Rotterdam

Gepubliceerd op 8 juli 2021


De regio Rotterdam wordt steeds drukker; op de weg en in het OV. Landelijke en regionale overheden onderzoeken samen hoe die problemen het beste aan kunnen worden gepakt. Vandaag is bekendgemaakt welke oplossingen verder onderzocht worden. De mogelijke oplossingen moeten niet alleen een bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid, maar ook aan leefkwaliteit, het mogelijk maken van woningbouw en het vergroten van kansen voor mensen door een kortere reistijd naar werk en onderwijsinstellingen.

Wat onderzoeken we?

De oplossingen die wij verder onderzoeken staan beschreven in de Notitie Kansrijke Oplossingen (NKO) die vandaag is gepubliceerd.

Het gaat om 3 brug- en 2 tunnellocaties voor een nieuwe oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord. We kijken naar oplossingen om de files op de A16 te bestrijden, de Algeracorridor beter bereikbaar te maken én het openbaar vervoer in Rotterdam te verbeteren. Het onderzoek gaat nu verder om in 2022 tot de beste oplossing te komen.

Uit de onderzoeken naar een oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord blijkt dat 3 plekken voor een brug en 2 plekken voor een tunnel een goede oplossing bieden. Bij het vervolgonderzoek kijken we naar combinaties van fietsen, lopen, OV en auto. Ook onderzoeken we een ondergrondse metrovariant. Voor het autoverkeer over een brug of door een tunnel is al gekeken naar het aantal rijstroken. De optie met 1 rijstrook per richting wordt verder onderzocht.

Om de bereikbaarheid in het OV verder te verbeteren, doen we onderzoek naar een snelle en comfortabele busverbinding van Zuidplein via de Maastunnel naar Rotterdam Centraal. Voor het treinstation Stadionpark kijken we naar bediening met sprinters (6 sprinters per uur per richting) en de mogelijkheid om het station in de toekomst door te ontwikkelen voor bediening met CitySprinters (12 treinen per uur per richting). Tenslotte richt het onderzoek zich op de nieuwe OV-verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein; moet dit een tram- of metroverbinding worden?

Oplossingen voor files op de A16

De A16 Van Brienenoordcorridor is een belangrijke verkeersader voor de regio Rotterdam. Het onderzoek kijkt naar maatregelen om de doorstroming van het verkeer op de A16 Van Brienenoordcorridor te verbeteren. Wij studeren verder op een aantal mogelijkheden, zoals een andere indeling van de rijstroken en het beperkt toevoegen van capaciteit. Maatregelen waarbij we actief verkeer van de A16 naar de nieuwe oeververbinding leiden onderzoeken we niet verder.

Bereikbaarheid op de Algeracorridor verbeteren

In het onderzoek naar de verbetering van de bereikbaarheid op de Algeracorridor, kijken we naar mogelijke aanpassingen aan de weg en het stimuleren van ander reisgedrag, zoals reizen met het OV en de fiets. In de volgende fase onderzoeken we of de capaciteit op de Algerabrug moet worden uitgebreid.

Richting Voorkeursbeslissing

Het onderzoek naar de overgebleven kansrijke oplossingen gaat nu verder om in 2022 de beste oplossing(en) te kiezen voor een bereikbare regio via de weg en het OV. Hiervoor onderzoeken we oplossingen in nog meer detail, bijvoorbeeld aan de hand van milieuonderzoek en met een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Net als in de afgelopen periode hebben omwonenden, bedrijven en instellingen ook in deze fase een belangrijke rol. Het participatietraject maakt het voor hen mogelijk om mee te doen en mee te denken. Het resultaat van deze fase is een voorkeursalternatief. Dit wordt formeel vastgelegd in de Voorkeursbeslissing.

Op de NKO kun je geen zienswijzen indienen. Op de Voorkeursbeslissing aan het eind van de verkenning kan dat wel.