Extra €2,8 miljoen voor de restauratie van rijksmonumenten in Zuid-Holland - Reageren

Gepubliceerd op 23 juli 2021


Provinciale Staten hebben bij amendement €2,8 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de restauratie van een aantal rijksmonumenten in Zuid-Holland. Hiermee kunnen de subsidieaanvragen, die eerder geheel of deels geweigerd moesten worden voor zover het ging over overschrijding van het subsidiebudget, alsnog in aanmerking komen voor subsidie.

De provincie ontving dit jaar 27 aanvragen voor een financiële bijdrage ten behoeve van de restauratie van een rijksmonument. Binnen het oorspronkelijk beschikbare budget van €1,35 miljoen konden slechts 6 aanvragen (waarvan 1 deels) worden gehonoreerd.

Met het besluit van Provinciale Staten van 14 juli 2021 is het beschikbare budget voor de restauratie van rijksmonumenten in Zuid-Holland in 2021 ruim verdrievoudigd, waardoor de (gedeeltelijk) geweigerde subsidieaanvragen alsnog in aanmerking kunnen komen voor subsidie.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Niet alleen is elk monument het bezoeken waard, onze monumenten maken deel uit van het collectieve geheugen van onze geschiedenis. Ze verbeelden de inzet van (Zuid-)Hollanders door de eeuwen heen voor de opbouw van dit deel van Nederland. De waardering van Provinciale Staten voor onze monumenten en het restauratiebeleid in de vorm van dit amendement vandaag, onderschrijft dit.”

Restauratie en herbestemming rijksmonumenten

De provincie trekt zich het lot aan van de rijksmonumenten met een restauratiebehoefte, zoals bijvoorbeeld molens, kastelen en landgoederen, boerderijen en industrieel erfgoed en de in toenemende mate vrijkomende kerken. Daarom stelt de provincie subsidie beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten.

Met de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland wil de provincie naast stimulering van blijvende investeringen in rijksmonumenten, ook werkgelegenheid en vakmanschap in de restauratiesector bevorderen. Dat doet zij samen met Restauratie Opleidingsprojecten (ROP). Daarnaast wil de provincie herbestemming van rijksmonumenten bevorderen door het subsidiëren van duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen. Zo maken we Zuid-Holland #elkedagbeter.