Gebruikte bouwstof Beaumix bij N206 in Katwijk voldoet aan normen

Gepubliceerd op 8 juli 2021


De bouwstof Beaumix, gebruikt bij de aanleg van de N206 ir. G. Tjalmaweg in Katwijk, voldoet aan de wettelijke eisen en is door aannemer Boskalis rechtmatig toegepast. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek.

Eerder waren er in de Beaumix verbrande batterijen aangetroffen waardoor twijfels over de bouwstof waren ontstaan. Naar aanleiding van het onderzoek zal de provincie niet handhavend optreden.

Het onderzoek naar de gebruikte Beaumix in Katwijk vond plaats na meldingen vanuit de omgeving. Omwonenden troffen verbrande batterijen en plastic aan in de circulaire bouwstof, die bestaat uit gezeefde en gewassen bodemas uit afvalcentrales. Het gebruik van de bouwstof is in 2018 goedgekeurd door Rijkswaterstaat en wordt gebruikt als ophoogmateriaal en voorbelasting bij het wegenproject.

Onderzoek

Na de melding heeft de provincie als bevoegd gezag Wet bodembescherming samen met de gemeente Katwijk opdracht gegeven aan de Omgevingsdienst West-Holland om de bouwstof te onderzoeken. Onafhankelijk ingenieursbureau Antea heeft het onderzoek uitgevoerd. Zij hebben onderzoek gedaan naar de aanwezigheid en het gehalte zware metalen (waaronder antimoon), anionen (zouten en zuren) en de kankerverwekkende stof PAK in de Beaumix. Uit het onderzoek blijkt dat het gehalte van deze stoffen niet hoger is dan de wettelijk toegestane normen die daarvoor gelden. De provincie heeft geen wettelijke grond om handhavend op te treden.

Nationaal vraagstuk

In het verlengde van het onderzoek in Katwijk, is er een landelijke discussie ontstaan over het gebruik van Beaumix.

De bouwstof wordt op meer plekken toegepast en het gebruik ervan is gereguleerd via landelijke wetgeving. Het college van B&W van Katwijk heeft dan ook een brief gestuurd aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat waarin zij aandacht vraagt voor het voorkomen van batterijen in bodemassen. De staatssecretaris heeft daarop aangegeven te onderzoeken hoe de regels voor aanwezigheid van batterijen in Beaumix kunnen worden aangescherpt. De provincie zal dit met interesse volgen en daar waar nodig input voor geven.

Provincie als opdrachtgever

Los van onze wettelijke rol als bevoegd gezag Wet bodembescherming, is de provincie Zuid-Holland opdrachtgever van het project N206 ir. G. Tjalmaweg. Deze taken zijn gescheiden tussen 2 verschillende gedeputeerden en binnen de organisatie. Naast het bodemonderzoek heeft de opdrachtgever een extern ketenonderzoek laten uitvoeren naar het gehele proces van productie tot en met het transport van Beaumix naar de Tjalmaweg. Uit dit ketenonderzoek blijkt dat betrokken partijen van productie tot en met het transport de juiste stappen hebben genomen. Het werk aan de Tjalmaweg gaat door zoals gepland.