Groenblauwe monitor voor klimaatbestendigheid van erfgoed is gestart in Zuid-Holland

Gepubliceerd op 15 juli 2021


Op 14 juli was gedeputeerde De Zoete aanwezig bij de start van het pilotproject groenblauwe monitor op buitenplaats Huygens’ Hofwijck in Voorburg. Met de groenblauwe monitor wordt de staat van de groene (planten en bomen) en blauwe (waterhuishouding) elementen bij een monumentale buitenplaats of landgoed zo goed mogelijk in kaart gebracht en over een aantal jaren gemonitord. De monitor verzamelt data over de locaties en combineert deze met gegevens over klimaatverandering om meer inzicht te verkrijgen in de effecten van vernatting, verdroging en verzilting op het erfgoed.

Onderzoek

Gedeputeerde De Zoete liet zich door het uitvoerende bedrijf Fenicks en door de projectbegeleider vanuit Zuid-Holland informeren over het doel en de aanpak van de monitor. Ook sprak zij met de directeur van Hofwijck, Peter van der Ploeg, over het nut en de noodzaak van deze monitor. Op locatie wordt met behulp van bestaande kaarten en meetgegevens, luchtopnames, satellietbeelden en door observatie en metingen door medewerkers van Fenicks gekeken hoe bodem en bomen van deze buitenplaats zich ontwikkelen.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “In Hofwijck komen dankzij de familie Huygens geschiedenis, cultuur, kunst en erfgoed elkaar tegen. Dit is erfgoed dat het bewaren voor hen die na ons komen meer dan waard is. Dat geldt ook voor de bescherming tegen de elementen van klimaatverandering. Kennis daarover via het onderzoek door de groenblauwe monitor biedt daarvoor een goede start en handvat.”

Kennisprogramma klimaatbestendige aanpak

De monitor maakt onderdeel uit van het Erfgoed Deal project Kennisprogramma Klimaatbestendige aanpak Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen. Het Kennisprogramma heeft tot doel om de gevolgen van de klimaatveranderingen voor historisch groen en blauw op buitenplaatsen en landgoederen in kaart te brengen, om kennis over en ervaring met mogelijke maatregelen te verzamelen en te delen. Bij de maatregelen wordt naar slimme oplossingen gezocht die passen binnen de cultuurhistorische context. Ook kunnen deze maatregelen inzichten en ervaringen uit het verleden combineren met moderne mogelijkheden en technologieën. Ook in het verleden heeft de mens zijn omgeving immers voortdurend aangepast aan weersomstandigheden.

Directeur Huygens’ Hofwijck Peter van der Ploeg: “Buitenplaats Hofwijck ligt op een oude duinrug waar bijvoorbeeld ook de Romeinen hun Forum Hadriani hadden gevestigd. De tuin van Hofwijck is in 2004 gereconstrueerd en opnieuw ingeplant. Daarmee is onze waterhuishouding voor de komende periode redelijk op orde. De informatie uit de groenblauwe monitor zal daarvoor een goed meetpunt zijn.”

Locaties

In Zuid-Holland zijn verdeeld over de provincie 10 monumentale buitenplaatsen en landgoederen geselecteerd om deel te nemen aan deze pilotfase. Al deze fraaie locaties bieden rust, natuur, cultuur en historie en zijn geheel of gedeeltelijk open voor publiek. Misschien een idee voor uw weekend? Zie voor meer informatie, activiteiten en openingstijden www.hollandsbuiten.nl of de link van de betreffende locatie:

Extra informatie

Veel van deze locaties maken deel uit van de provinciale Erfgoedlijn Landgoederenzone. Onder de naam Hollands Buiten werken de buitenplaatsen en landgoederen langs de binnenduinrand, van het Westland tot aan de grens met Noord-Holland, met elkaar samen om ons waardevolle erfgoed beter te beschermen, goed te benutten en beter beleefbaar te maken voor een groot publiek. Hierbij worden zij financieel en inhoudelijk ondersteund door de provincie Zuid-Holland.

Het Kennisprogramma Klimaatbestendige aanpak Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen is een gezamenlijk initiatief van de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL), de provincies Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland, gemeente Zeist, Utrechts Landschap en Utrechts Particulier Grondbezit (UPG). Het wordt financieel ondersteund door het Rijk via het programma Erfgoed Deal en door alle deelnemende partners.