Miljoeneninjectie EU voor duurzame transitie R’dam-Rijnmond; denk mee!

Gepubliceerd op 19 juli 2021


Het Europese Just Transition Fund stelt €58,5 miljoen beschikbaar voor de duurzame transitie van R’dam Rijnmond. Hoe kunnen we deze investering het best besteden?

Gemeente Rotterdam, arbeidsmarktregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland werken aan een goede verdeling van deze gelden, die zijn toegekend vanwege de grote opgave van de regio als het gaat om het realiseren van de Europese klimaatdoelen.
De partners willen het geld van het Just Transition Fund inzetten voor 3 doelen:
1. de energietransitie versnellen
2. de economie vernieuwen
3. de arbeidsmarkt veerkrachtiger maken

Arbeidsmarkt voor de economie van morgen

De 3 doelen versterken elkaar. Oplossingen voor het verminderen van de CO2 uitstoot, zoals nieuwe energiebronnen aanboren en circulair gebruik van grondstoffen in haven en industrie stimuleren, vragen om nieuwe banen waar andere competenties voor nodig zijn. Dat kan het imago van de haven als aansprekende werkomgeving verbeteren en het vacature-overschot verminderen.

Denk mee: beantwoord deze 5 vragen

Gemeente Rotterdam, arbeidsmarktregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland vragen professionals van overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in de regio Rotterdam Rijnmond om input rond bovenstaande doelen. Sluiten ze aan op belangrijke uitdagingen van de regio, mist u knelpunten, wat zijn volgens u de belangrijkste investeringen voor de transitie?
Wilt u meedenken? Ga dan naar de pagina Kansen voor West voor meer informatie, achtergronden en voorbeelden. Hier vindt u ook de link naar de consultatie met de 5 vragen. U kunt tot 27 augustus 2021 meedoen. Met uw inbreng kunnen de keuzes verder worden aangescherpt, waardoor het geld zo goed mogelijk wordt besteed. Wij houden u op de hoogte van de resultaten van de consultatie.