Provincie Zuid-Holland het best vertegenwoordigd op Longlist Beste Overheidsinnovatie 2021

Gepubliceerd op 13 juli 2021


De provincie Zuid-Holland staat met 5 innovaties op de longlist van "Beste Overheidsinnovatie 2021". In totaal zijn er 41 projecten aangedragen voor deze longlist.

Op de longlist van overheidsinnovaties staan:

 • 9 innovaties vanuit de Rijksoverheid
 • 8 vanuit de gemeenten
 • 7 vanuit de uitvoeringsorganisaties
 • 3 vanuit de waterschappen
 • 6 vanuit overige samenwerkingsverbanden
 • 8 vanuit álle provincies, waarvan 5 uit Zuid-Holland.

De Zuid-Hollandse innovaties zijn:

 • Energie opwekken bij vervanging oevers en kades: bekijk de vlog op de testlocatie aan de Gouwe en bekijk hoe de innovatie werkt.
 • Groene Cirkels: samenwerking van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties die door middel van de droommethodiek de transitie naar de circulaire economie in de praktijk brengt.
 • Convenant Klimaatadaptief Bouwen: convenant met overheden, organisaties en marktpartijen om normen voor klimaatbestendig bouwen van woningen te ontwikkelen.
 • DC-grid: duurzaam, zelfvoorzienend en lokaal energiesysteem, toegepast op N470.
 • Digitaal open huis: evenement waarbij je kennis kunt maken met, en input kunt geven op het Omgevingsbeleid en andere ontwikkelingen van de provincie.

Zuid-Holland werkt hiervoor samen met innovatieve ondernemers en toonaangevende kennisinstellingen in alle topsectoren aan vernieuwing en versterking van onze economie. Als provincie stimuleren wij regionale innovatiekracht. Wij stellen daarvoor ons netwerk ter beschikking, ondersteunen projecten financieel en zorgen voor slimme wet- en regelgeving. Uit de longlist "Beste Overheidsinnovatie" blijkt dat wij als organisatie de meeste innovaties hebben aangedragen, we kunnen nu dus met recht stellen dat wij één van de meest innovatieve regio’s van Europa zijn.

Wat is het vervolg?

In de eerste week van september is bekend welke innovaties doorgaan naar de shortlist (de top 10). Tijdens de Dragon's Den in september selecteert de jury de 3 finalisten. Het bekendmaken van de winnaar en het uitreiken van de prijs gebeurt uiteindelijk op 18 november in de Ridderzaal. Wil je meer lezen over de procedure van deze verkiezing? Neem een kijkje op de website www.overheidsawards.nl