WielerRotte: een alternatieve route voor wielrenners

Gepubliceerd op 9 juli 2021


Het gebied rond de Rottemeren is een prachtige plek om te recreëren. Maar soms is het er zo druk, dat verschillende recreanten elkaar in de weg zitten. Daarom is er met en voor de wielrenners nu een alternatieve route ontwikkeld: de WielerRotte.

Het is op mooie dagen druk op de Rottekaden. Er wandelen mensen, er spelen kinderen en er fietsen recreanten van jong tot oud. Ook voor veel wielrenners is het een favoriete locatie, die hier met grote groepen en met volle vaart fietsen. Dit veroorzaakt veel ergernis en is een aanleiding voor veel klachten. Het is zelfs onderwerp geweest bij het Jeugdjournaal.

De wielrenners zijn ook niet gelukkig met het negatieve imago en zijn samen met de provincie Zuid-Holland de campagne ikfietsbeschaafd.nl gestart. Zij hebben nu ook meegewerkt aan het initiatief van het Recreatieschap Rottemeren om een alternatieve route voor wielrenners aan te duiden: de WielerRotte.

Alternatieve route voor wielrenners

De WielerRotte is een alternatieve route voor wielrenners waar zij lekker kunnen fietsen, zonder overlast te veroorzaken bij de bewoners van de Rottekaden of andere recreanten. De WielerRotte loopt van de Molenlaan tot de A12 over de fietspaden langs de Rottebandreef, de Kooilaan en door de Bleiswijkse Fles. De WielerRotte is te herkennen aan groene markeringen op de weg in de vorm van een racefietser. Informatieborden verzoeken de wielrenners om deze route te volgen en markeringen met spelende kinderen wijzen de wielrenners er op dat ze op de verkeerde route zitten.

Er is in Nederland geen wetgeving die het mogelijk maakt om wegen voor specifieke soorten fietsers te verbieden. Er is ook geen maximumsnelheid voor fietsers. Verkeersmaatregelen als verkeersdrempels of sluizen zijn hinderlijk en gevaarlijk voor andere gebruikers en een uitdaging voor de wielrenners. Daarom is het extra mooi dat er samen met de wielrenners een mooi alternatief is ontwikkeld: verschillende verenigingen hebben hun medewerking hieraan gegeven. Het project is gefinancierd door Recreatieschap Rottemeren, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Lansingerland.