Binnenvaartvloot CLINSH compleet met 41 schepen

Gepubliceerd op 12 juni 2019Bij het duurzame proefproject voor de binnenvaart CLean INland SHipping (CLINSH) sluiten 6 nieuwe schepen aan. Doel van CLINSH is om de binnenvaart verder te verduurzamen. De provincie Zuid-Holland is lead partner van het project.

In totaal nemen nu 41 schepen uit 3 Europese landen deel aan CLINSH en daarmee is de vloot nu compleet. De schepen zijn geselecteerd op basis van een Europese aanbesteding. Op alle schepen die deelnemen aan de praktijkproef van CLINSH wordt meetapparatuur geplaatst, waarna continu de uitstoot aan boord gemeten wordt. Dit levert waardevolle informatie op over de milieuprestaties én operationele kosten bij toepassing van de verschillende technieken.

Praktijkproef

De schepen die deelnemen aan het CLINSH-project maken gebruik van verschillende motoren, brandstoffen en van duurzame technieken zoals katalysatoren en roetfilters. De deelnemende schippers krijgen een vergoeding voor eventueel benodigde aanpassingen aan hun schip. De verzamelde data worden gebruikt om duidelijk te krijgen wat de milieuwinst is van de diverse technieken. Ook wordt de business case voor de schipper of reder inzichtelijk gemaakt. Dit is nuttige informatie voor andere schippers en voor overheden, financiële instellingen en belangenorganisaties die willen bijdragen aan een duurzamere binnenvaart.

Voordelen

Op dit moment kunnen schippers die een schoon of duurzaam schip hebben bepaalde voordelen krijgen. Denk hierbij aan kortingen op lig- en havengelden, of een hogere prijs voor het vervoeren van lading. De investeringen voor een individuele schipper om zijn of haar schip te verduurzamen zijn echter vaak hoog. CLINSH wil met de praktijkproef financiële en milieuaspecten van de beschikbare technieken in kaart brengen om zo schippers te ondersteunen in hun keuze.

Over CLINSH

CLINSH is een demonstratieproject dat de effectiviteit en kosten van emissiereducerende technieken en alternatieve brandstoffen vanuit de praktijk in kaart brengt. CLINSH wordt ondersteund door het Europese LIFE fonds. De totale projectkosten zijn ruim €8,5 miljoen, waarmee 18 partners uit Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk samen met het Europese LIFE-fonds investeren in diverse projecten die bijdragen aan een duurzame binnenvaart.


Volg @zuid_holland op Twitter