Groot enthousiasme voor subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland 2019

Gepubliceerd op 25 juni 2019De subsidieregeling publieksbereik archeologie verstrekt aan 22 projecten subsidie in 2019. Het vierde jaar van de subsidieregeling is hiermee wederom een groot succes.

Ook dit jaar mocht de subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland rekenen op grote belangstelling. De subsidie is erop gericht het publieksbereik van Zuid-Hollandse archeologie te vergroten. In totaal kwamen 43 aanvragen binnen. In de 4 jaar dat deze regeling bestaat een recordaantal. Aan 22 van deze projecten wordt subsidie verstrekt met een totaal bedrag van €350.000.

Erfgoedfilm

Ook dit jaar zijn er weer veel leuke subsidieaanvragen voor projecten binnengekomen. Zo komt er een 5D-presentatie van Kasteel Develstein. Wordt een archeologische tentoonstelling gemaakt over de recent gevonden aardwerken kookpot met 3.000 zilveren munten op Goeree-Overflakkee. En worden er lezingen en publieksactiviteiten georganiseerd over kleding van vrouwen in de vroeg moderne tijd, met replica’s gebaseerd op textiele vondsten, kostuumcollecties en schilderijen in depots en musea.

In Schiedam maken kinderen een Erfgoedfilm over de geschiedenis en bijbehorende archeologie van de stad, evenals een bijbehorende doe-plattegrond en speurtocht. Bekijk alle toekenningen.

Subsidie

De subsidie publieksbereik archeologie Zuid-Holland kon de afgelopen 4 jaar worden aangevraagd voor projecten gericht op (het vergroten van) publieksbereik archeologie. Zo is er in de afgelopen 4 jaar aan in totaal 84 projecten subsidie verstrekt.

Rijk aan archeologie

De provincie Zuid-Holland is een rijk archeologisch gebied. Archeologie vertelt veel over onze geschiedenis. Samen met anderen wil de provincie erfgoed ontdekken, helpen beschermen en beleefbaar maken voor een zo groot mogelijk publiek.


Volg @zuid_holland op Twitter