Rik Janssen stopt als gedeputeerde Zuid-Holland

Gepubliceerd op 3 juni 2019Gedeputeerde Rik Janssen heeft zijn benoeming als lid van de Eerste Kamer aanvaard en wordt op 11 juni 2019 geïnstalleerd. Hij heeft per brief zijn ontslag, per die datum, aangeboden aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, commissaris van de Koning Jaap Smit.

Rik Janssen is 8 jaar gedeputeerde voor Zuid-Holland geweest. Het is altijd zijn inzet geweest om ook zijn tweede termijn tot het einde toe uit te dienen. Op dit moment is er na de verkiezingen van 20 maart nog geen nieuwe college van Gedeputeerde Staten in zicht en daarom heeft hij deze keuze tot grote teleurstelling moeten maken.

“Het is mijn persoonlijke overtuiging dat het lidmaatschap van Gedeputeerde Staten niet samengaat met het lidmaatschap van de Eerste Kamer. De wetgevende macht en de uitvoerende macht horen naar mijn opvatting niet in één persoon samen te worden gebracht.Weliswaar zijn beide functies formeel niet onverenigbaar maar ik hecht veel waarde aan de eigen afweging voor wat betreft materiële onverenigbaarheid" aldus Rik Janssen.

Met hart en ziel heeft Rik Janssen zich ingezet voor de leefbaarheid en beleefbaarheid van de provincie Zuid-Holland. In de vorige collegeperiode waarin hij verantwoordelijk was voor de jeugdzorg heeft hij veel gesprekken met jongeren gevoerd. Deze gesprekken zijn hem zeer bij gebleven. Bij de slotbijeenkomst Jeugdzorg in juli 2014 had één van de jongeren, Charlotte, in haar gedicht een heldere oproep aan alle hulpverleners, bestuurders, raadsleden en statenleden: "Ik heb je hart nodig".

In zijn ontslagbrief (pdf, 101 kB) roept Janssen alle nieuwe leden van Provinciale Staten dan ook op om gevolg te geven aan de oproep van Charlotte: de provincie Zuid-Holland heeft uw hart nodig. “Politiek gaat over mensen en onze inwoners hebben niet alleen uw hoofd nodig maar ook uw hart. Daarbij dienen alle inwoners van Zuid-Holland ons lief te zijn”.


Volg @zuid_holland op Twitter