Verkeerslichten op groen voor konvooi van vrachtwagens

Gepubliceerd op 3 juni 2019De provincie Zuid-Holland laat nieuwe verkeerslichten op logistieke routes installeren voor vrachtwagens die in konvooi rijden. Dit ‘Connected Transport’ is een eerste stap om de bereikbaarheid van steden en bedrijven voor de logistieke sector te verbeteren en de uitstoot van CO2 te verminderen. De provincie werkt hiervoor samen met regionale en landelijke overheden en de logistieke sector in Zuid-Holland.

Sneller en schoner door efficiënt transport

De logistiek in Zuid-Holland wordt slimmer en efficiënter georganiseerd. Door uitwisseling van overheids- en logistieke data kunnen de overheden en de logistieke sector de doorstroming verbeteren en het brandstofgebruik door vrachtwagens verminderen.

Een eerste stap is nieuwe verkeerslichten op logistieke routes slim instellen voor vrachtwagens die in konvooi rijden. De nieuwe verkeerslichten ‘herkennen’ vrachtwagens die op een kruispunt arriveren en geven voorrang op de andere weggebruikers. Ook kan de apparatuur de hoeveelheid verkeer beïnvloeden en via welke route deze het beste kunnen rijden. Daarnaast gaan weggebruikers, verkeerslichten en verkeerscentrales via nieuwe systemen met elkaar communiceren.

De nieuwe verkeerslichten komen op de Veilingroutes in het Westland, de N209 in het Oostland en de Waalhaven bij Rotterdam. Naar verwachting wordt hiermee 400.000 liter diesel minder gebruikt en levert dit een besparing op van 1300 ton CO2.

Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland: "Logistiek is voor de provincie Zuid-Holland essentieel voor de regionale economie. Natuurlijk kijken we daarbij over onze provinciegrenzen heen en is samenwerking met andere regio’s erg belangrijk. Als we efficiënt en toekomstgericht willen handelen, is het nodig om op grote schaal digitalisering en datadeling te integreren in onze wegen. Hier heeft iedereen profijt van."

Regionale aanpak

Connected Transport gaat ook in Noord-Brabant en aan de Westkant van Amsterdam starten. Elke regio werkt aan zijn eigen regionale aanpak, maar bewaakt de kaders over de regiogrenzen heen door goed af te stemmen en te standaardiseren.

Interesse voor deelname

Momenteel zijn er in de regio Zuid-Holland al zo’n 30 bedrijven geïnteresseerd in deelname aan de Connected Transport. Eric de Winter, directeur van de Winter Logistics: "Er is veel animo in de sector. De drukte op de wegen neemt toe en overheden en bedrijfsleven moeten samenwerken om stappen te zetten naar de toekomst."

Start realisatie 2020

Nog dit jaar worden de technische en organisatorische voorbereidingen getroffen. Het is de bedoeling om begin volgend jaar te beginnen met de realisatie.


Volg @zuid_holland op Twitter