€1,3 miljoen subsidie verstrekt voor restauraties rijkmonumenten in Zuid-Holland

Gepubliceerd op 3 juni 2020De Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland heeft in de periode 1 december 2019 en 1 maart 2020 37 subsidieaanvragen binnengekregen ten behoeve van de restauratie van rijksmonumenten. De provincie heeft 8 aanvragen daarvan, binnen de openstelling van de subsidieregeling voor 2020, kunnen honoreren voor een gezamenlijk bedrag van €1,3 miljoen.

Veel animo

Dat er veel animo was voor deze subsidie, blijkt uit het totaal van 37 aanvragen. Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen is onder andere gekeken naar de bouwkundige staat van het rijksmonument, de cofinanciering, de publieke toegankelijkheid van het rijksmonument en de inzet van leerling-werkplaatsen, via Restauratie Opleidingsprojecten (ROP). Na beoordeling konden 8 aanvragen worden gehonoreerd voordat het subsidieplafond was bereikt. 23 aanvragen zijn om deze reden geweigerd, de overige 6 aanvragen zijn op andere gronden geweigerd.

Gedeputeerde voor cultuur en erfgoed Willy de Zoete: “Het is jammer om zoveel aanvragers te moeten teleurstellen. Het bewaren en behouden van monumenten en erfgoed leeft in onze provincie. Wij zijn er trots op dat zoveel Zuid-Hollandse monumenteneigenaren, medewerkers en vrijwilligers met zoveel verve en hart voor de zaak ons cultureel erfgoed in stand willen houden. Het is mooi dat iedereen daar binnenkort weer volop maar op corona-veilige wijze van kan genieten.”

Subsidie verstrekt t.b.v. Restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland, 2020
Monument Plaats Categorie Te verlenen subsidie
Westmolen Gorinchem molen €               92.086,00
Ter horst, oranjerie en stal Voorschoten landgoed €             109.920,00
Maredijkmolen Leiden molen €             135.901,00
Orgel Grote Kerk Dordrecht orgel €               28.048,00
Stal, schuur en hooiberg Oudekerk a/d IJssel boerderij €               70.324,00
Boerderijcomplex Hodenpijl Schipluiden boerderij €             113.758,00
G.J. de Jonghmonument Rotterdam monument €             317.703,00
Ketelhuis Leiden industrieel €             468.729,00

Subsidie aanvragen

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland wordt jaarlijks toegekend door de provincie Zuid-Holland. Voor 2020 kunnen hiervoor geen aanvragen meer worden ingediend. Van 1 december 2020 tot 1 maart 2021 kunnen opnieuw subsidieaanvragen voor restauratie van rijksmonumenten worden ingediend.

Van 1 april tot 1 juli 2020 kunt u nog subsidie aanvragen voor toegankelijkheids- en duurzaamheidsmaatregelen ten behoeve van de herbestemming van een rijksmonument.

Behoud van rijksmonumenten

De provincie trekt zich het lot aan van de rijksmonumenten met een restauratiebehoefte, waaronder de molens, binnenstedelijke rijksmonumenten, industriële en agrarische objecten en de in toenemende mate vrijkomende kerken. Met de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland stimuleert de provincie blijvende investeringen en daarmee in het behoud van rijksmonumenten. Ook willen wij de werkgelegenheid en vakmanschap in de restauratiemarkt bevorderen door het scheppen van leerlingwerkplaatsen in de restauratiebranche. Naast restauratie wil de provincie ook herbestemming en een betere toegankelijkheid van rijksmonumenten bevorderen. Zo maken wij Zuid-Holland elke dag beter.