Energieregio’s leveren conceptstrategie voor duurzame energie in Zuid-Holland

Gepubliceerd op 3 juni 2020De eerste conceptstrategieën van de Zuid-Hollandse energieregio’s zijn bekend. "Een positief totaalbeeld", stelt Energie-gedeputeerde Berend Potjer.

De Zuid-Hollandse energieregio’s hebben de mogelijkheden om duurzame elektriciteit en warmte te produceren in kaart gebracht. “Het is een mooie balans tussen ambitie en realisme”, zegt Potjer. “Schone energie is van groot belang voor een gezonde leefomgeving en toekomstbestendige economie in Zuid-Holland. Met een totaal van ruim 6TWh leveren we op basis van de huidige ideeën een redelijk aandeel aan de landelijke doelstelling van 35 TWh duurzame energie in 2030.”

Warmte en zonne-energie

Alle regio’s zetten energiebesparing voorop en zetten ook stevig in op Zuid-Hollandse warmte, zoals restwarmte en aardwarmte. “Logisch", zegt Potjer. "Het grootste gedeelte van ons energieverbruik is bestemd voor verwarming. Tegelijkertijd hebben we in Zuid-Holland veel duurzame warmtebronnen. Daarmee kunnen we dus een groot deel van ons energieverbruik verduurzamen. Daarnaast zien we een grote rol voor zonne-energie op daken. Zo maak je slim gebruik van de beperkte ruimte die we in Zuid-Holland hebben.”

Volksvertegenwoordigers aan zet

Hoe nu verder? Op dit moment zijn de volksvertegenwoordigers aan zet. Net als de gemeenteraden hebben de Provinciale Staten de komende maanden de tijd om de conceptplannen te bestuderen. In september bespreken de Staten hun ideeën voor een verdere uitwerking. Na de zomer zullen de 7 energieregio’s ook hun inwoners vragen om mee te denken.

Vervolg

Nederland is verdeeld in 30 energieregio’s. Daarin werken overheden, bewonersorganisaties, energieleveranciers en andere betrokken partijen nauw samen. Velen hebben nu hun eerste concept ‘regionale energiestrategieën’ ofwel ‘RES’en’ opgeleverd. Nu zijn de volksvertegenwoordigers aan zet om keuzes te maken. Ook inwoners van alle energieregio’s kunnen meedenken met plannen voor hun regio. Ondertussen worden de plannen landelijk doorgerekend.