Groene Cirkel Bijenlandschap op lijst voor internationale erkenning

Gepubliceerd op 24 juni 2020Natuurgedeputeerde Berend Potjer zette op 24 juni zijn handtekening om De Groene Cirkel Bijenlandschap internationaal te laten registreren als bijzonder gebied voor de biodiversiteit en de ecologie, een zogeheten Verified Conservation Area (VCA). De Groene Cirkel Bijenlandschap bestaat uit het gebied rondom Leiden en loopt van Den Haag tot en met de Bollenstreek en van Nieuwkoop tot de kust. In het gebied hebben sinds 2015 overheden, boeren, bedrijven, burgers en belangenorganisaties samen een bloemrijk netwerk voor de bijen en nestelplekken aangelegd.

Belang bijenlandschap

Gedeputeerde Potjer benadrukt het belang van het bijenlandschap: “De bij geeft vleugels aan de biodiversiteit. Door meer en diverse bloeiende planten voor de bijen vinden meer insecten voedsel. Deze insecten zijn op hun beurt weer voeding voor de vogels en andere kleine dieren, die hierdoor ook weer beter kunnen overleven.”

Prof. Dr. Koos Biesmeijer, Wetenschappelijk Directeur Naturalis Bodiversity Center voegt daar aan toe: “We zijn blij dat de provincie het gebied wil laten registeren als bijzonder gebied voor de biodiversiteit. Het aantal soorten bijen is in de afgelopen vijf jaar in dit gebied al met 34% toegenomen. Het is daarmee een zeer waardevol gebied.”

Provinciale inspanning

De provincie wil zich voor de lange termijn inspannen voor een bijzonder Bijenlandschap. Het doel is het aantal bijen en andere soorten bestuivers te vergroten. De provincie ondersteunt in de ontwikkeling en het beheer van het bijenlandschap en draagt het belang ervan uit. Verder gebruikt de provincie minimaal chemische bestrijdingsmiddelen en stopt waar mogelijk er helemaal mee. Daarnaast brengt de provincie de bermen tot bloei door bijvriendelijk beheer, daar waar het met het oog op de verkeersveiligheid kan.

Registratie en verantwoording

In principe kan elk gebied een VCA zijn: een privéterrein, bedrijfsterrein, landbouwareaal of nationaal park. Internationaal is er een lijst van VCA-gebieden. De Groene Cirkel Bijenlandschap staat nu op de lijst van genomineerden voor een VCA-keurmerk. Voor de daadwerkelijke registratie moeten de partners samen een programma met uitgewerkte doelen opstellen voor het hele gebied. Na registratie dienen de partners aan elkaar verantwoording af te leggen over het behalen van de doelen. Naast de provincie ondertekenden ook Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Alphen a/d Rijn, Zoetermeer, de Groene Klaver en Staatsbosbeheer, de verklaring voor de registratie tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor alle partners. Het netwerk Voedselbossen, Universal Green Fields en Biodivers ondertekenden tijdens de bijeenkomst de visie van De Groene Cirkel Bijenlandschap.

Fotowedstrijd

Daarnaast vond de prijsuitreiking plaats van de jaarlijkse fotowedstrijd. Deze telde dit jaar maar liefst 503 inzendingen. De winnende foto was van Marcel Jansen. De jury was van mening dat “De bij duidelijk in actie met stuifmeel op een bloem doet verlangen naar de zomer...”. Marcel Jansen won daarmee een cursus met natuurfotograaf en jurylid Joost Bouwmeester.