Klimaatbestendig bouwen: Wat kost het en wat levert het op?

Gepubliceerd op 18 juni 2020We willen graag duurzaam bouwen. Hoe houden we dat betaalbaar? In opdracht van de provincie Zuid-Holland bracht adviesbureau Deloitte in kaart aan welke financiële knoppen je kunt draaien.

Gedeputeerde Anne Koning: “Huizen bouw je voor de toekomst. Daarom is het verstandig om nu woningen te bouwen die berekend zijn op bijvoorbeeld hogere temperaturen en hoosbuien. Tegelijkertijd is het ook noodzakelijk om snel huizen te bouwen die voor veel mensen betaalbaar zijn. Goed inzicht in de kosten en baten helpt gemeenten en projectontwikkelaars om de juiste beslissingen te nemen voor klimaatbestendig bouwen. Zo werken we aan gebiedsontwikkeling waar we over 10-20 jaar nog steeds trots op zijn.”

Inzicht van belang

Projectontwikkelaars en gemeenten hebben onvoldoende zicht op de kosten en opbrengsten van klimaatadaptieve maatregelen. Dat maakt het lastiger om deze maatregelen vanaf het begin mee te nemen in het project. Daarom gaf provincie Zuid-Holland het adviesbureau Deloitte Real Estate opdracht om op een rij te zetten wat de financiële effecten zijn van klimaatbestendig bouwen én om inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er zijn om deze effecten financieel op te vangen. Dat is de opmaat naar een financiële toolkit voor klimaatbestendig bouwen.

Negen financiële mogelijkheden

Het adviesbureau ziet negen financiële effecten waar je als projectontwikkelaar of gemeente naar kunt kijken als je klimaatbestendig gaat bouwen. Grondprijzen en vastgoedprijzen bijvoorbeeld. Door vergroening wordt de waarde van vastgoed en woningen meestal hoger. Een ander voorbeeld zijn te verwachten kosten in de toekomst. Als je bij de bouw al rekening houdt met de effecten van klimaatverandering zoals hoosbuien, droogte en hitte, kun je toekomstige schade en of hogere onderhoudslasten voorkomen.

Bouw Adaptief

Vervolgstap is om de toepasbaarheid van deze inzichten te onderzoeken in de praktijk. Vanuit het Convenant Klimaatadaptief Bouwen (zie onder) zijn diverse pilotprojecten aangedragen. Hier worden de inzichten toegepast, onder begeleiding van het adviesbureau.

De provincie Zuid-Holland nam in 2018 het initiatief voor het Convenant Klimaatadaptief Bouwen. Dat is een samenwerkingsverband van partijen uit de bouw, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Samen ontwikkelden ze een leidraad voor klimaatadaptief bouwen die nu ook landelijk wordt toegepast. Nu sluiten partijen uit het hele land zich aan. De kennis en kunde is gebundeld op de site www.bouwadaptief.nl.

Naar het rapport

Ga voor meer informatie naar de website van Deloitte; en lees het rapport Financiële instrumenten klimaatadaptief bouwen.