Nieuwe Sint Sebastiaansbrug in Delft is klaar

Gepubliceerd op 12 juni 2020De nieuwe Sint Sebastiaansbrug in Delft kan weer gebruikt worden. Sinds vrijdag 12 juni kan het verkeer er weer vlot en veilig overheen.

In verband met de coronacrisis was het een bescheiden opening. Fietsend en lopend namen de Delftse wethouder Martina Huijsmans, bestuurder Marc Rosier van het gemeentelijke samenwerkingsverband Metropoolregio Rotterdam Den Haag en gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland de nieuwe brug symbolisch in gebruik.

De nieuwe brug heeft geluidsarm asfalt. Gemotoriseerd verkeer kan gebruik maken van 2 keer één rijstrook. Voor het openbaar vervoer zijn 2 rijstroken voor tram en bus. Deze rijstroken liggen aan de oostzijde van de brug. Aan beide kanten liggen voet- en fietspaden. Met de nieuwe brug moet Delft de komende 100 jaar weer een goede verbinding hebben tussen het centrum en de TU-wijk.

Dank voor geduld van omwonenden

Gedeputeerde Floor Vermeulen sprak zijn dank uit naar omwonenden voor hun betrokkenheid en geduld tijdens de aanleg. "Delft mag trots zijn op de vernieuwde Sint Sebastiaansbrug. Na jaren praten en plannen hebben we een paar jaar geleden de knoop doorgehakt. Dat kon doordat we pragmatisch hebben gekeken naar wat mogelijk is. Dus nu wordt Delft weer verbonden. Via weg, maar ook voor het OV. Voor de provincie is het belangrijk dat de scheepvaart ook goed door kan varen. Ik weet zeker dat we hiervan nog decennia plezier hebben, ook voor de ontwikkeling van de stad en de regio."

In tegenstelling tot de oude brug kan de nieuwe ook gebruikt worden door tramlijn 19, maar die gaat later erover heen rijden. Er loopt nog een onderzoek naar hoe we kunnen voorkomen dat de tram de apparatuur op onderzoekslaboratoria van de TU Delft verstoort. De resultaten hiervan worden binnen enkele maanden verwacht. Ook zijn er nog werkzaamheden nodig, zoals het aanbrengen van de tramsporen en de bovenleiding. Daardoor zal de brug de komende tijd nog een aantal keer niet gebruikt kunnen worden. De omgeving wordt hiervan op de hoogte gehouden.

De vernieuwing van de Sint Sebastiaansbrug heeft €25 miljoen gekost. De provincie Zuid-Holland, de gemeente Delft en MRDH hebben hiervoor samen de kosten gedragen. Het beweegbare deel van de Sint Sebastiaansbrug wordt door de provincie beheerd, onderhouden en bediend.